Câu hỏi thường gặp

Các hình thức định cư ở nước ngoài
Thông thường khi một người được phép định cư dài hạn tại nước ngoài thì sẽ có những quyền lợi gần giống...
Tại sao sinh viên lại thích lựa chọn Mỹ để du học?
Thực tế là trong những năm qua, con số người đi du học Mỹ vẫn không ngừng tăng lên, hiện nay đã có hàng...
Những Câu Hỏi Thường Gặp Về Thị Thực Du Học Mỹ
1. Tôi không thể tham dự phỏng vấn theo lịch hẹn.  Tôi có thể xin phỏng vấn vào một ngày khác được không?...