Học bổng Mỹ

ANU 1

Phỏng vấn học bổng du học Mỹ: American National University (ANU)

Vào năm 1886, một nhóm các nhà giáo dục có tầm nhìn sâu rộng và những người hoạt động trong lĩnh vự kinh tế tại Virginia, Hoa Kỳ đã sớm nhìn thấy nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao được trang bị các kiến thức, kỹ năng phù hợp với yêu cầu […]

745275

Khám phá nước Mỹ qua học bổng du học

Không chỉ học tập giỏi, tiếng Anh tốt mà sinh viên cần phải có kỹ năng lãnh đạo, tham gia các hoạt động từ thiện, bảo vệ môi trường… thì mới có thể chắc suất cơ hội nhận được học bổng du học Mỹ.

Học bổng du học Anh, Mỹ Canada 2012

Anh, Mỹ và Canada được biết đến như là những quốc gia có nền giáo dục hiện đại trên thế giới. Được học tập và làm việc trong môi trường này các du học sinh được lĩnh hội kiến thức thực tiễn và vị trí công việc tốt trong các Công ty đa quốc gia […]

HỌC BỔNG TẠI HOA KỲ

A/ Các loại học bổng: 1. Học bổng của chính phủ 2. Học bổng của cơ sở giáo dục B/ Các loại học bổng: I/ Học bổng của chính phủ: 1. Học bổng Hubert Humphrey 2013-2014: a. Giới thiệu chung: Đây là chương trình học tập, nghiên cứu trong 1 năm, không cấp bằng, dành […]

MBA Hoa Kỳ học phí thấp

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh (MBA) của Trường Đại học Nam Columbia – Hoa Kỳ do Trung tâm Hợp tác Đào tạo Quốc tế giới thiệu và hỗ trợ Trong khuôn khổ Chương trình giới thiệu, tư vấn và hỗ trợ các khóa đào tạo từ xa trong nước và […]

Thu nhỏ