Cao đẳng

canh cua cao dang cong dong

Trường Cao đẳng cộng đồng Mỹ – Cánh cửa vào ĐH cho sinh viên

Trường Cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ – Community College) ở Hoa Kỳ hiện nay được coi là cánh cửa để bước vào đại học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp chương trình 2 năm tại trường CĐCĐ có thể chuyển sang năm thứ 3 của đại học 4 năm. Hoa Kỳ có khoảng gần 1.200 […]

cao dang cong dong california

Hệ thống các trường Cao đẳng Cộng đồng California – Một trong những ưu điểm tốt nhất trong nền Giáo dục Bậc cao Hoa Kỳ!

Mạng lưới Trường Cao đẳng Cộng đồng California là hệ thống giáo dục bậc cao lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hệ thống này có 112 trường trường cao đẳng cộng đồng với hơn 2,9 triệu sinh viên. Đối với các sinh viên quốc tế đang tìm kiếm chất lượng, một nền giáo dục xuất sắc, […]

Thu nhỏ