Kiểm định chất lượng

702854

Cách nào để nhận biết trường tốt ở Mỹ

Một chương trình đào tạo tốt hay một trường đại học có chất lượng tốt ở Mỹ phải là một cơ sở đã được công nhận bởi một tổ chức được Bộ Giáo dục công nhận. Vậy những tổ chức nào đã được công nhận? Chính phủ Hoa Kỳ không trực tiếp công nhận hoặc […]

Ảnh minh họa: fasttrackenglish.com.

Những câu hỏi thường gặp về kiểm định chất lượng

Tài liệu này được đăng ký bản quyền bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Tái bản tài liệu phải được sự cho phép của Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học. Giá trị của kiểm định là gì? Làm tăng niềm tin rằng việc giới thiệu về trường hoặc chương […]

so giao duc hoa ky-Logo

Các bước đánh giá về tình trạng kiểm định của trường

Tài liệu này đựợc đăng ký bản quyền bởi Braintrack, nhãn hiệu được đăng ký của FutureMeld LCC. Tái bản tài liệu phải được sự cho phép của Braintrack. 1. Trước hết vào website của trường xem họ có liệt kê (các) cơ quan kiểm định trường họ không. Do các trường có thể liệt […]

cac truong tai my

Kiểm định Chất lượng các trường Đại học Hoa Kỳ

Trước khi nộp đơn vào một trường đại học tại Hoa Kỳ, sinh viên cần phải khảo sát và điều tra kỹ lưỡng trường đại học và chương trình học tập mà bạn muốn theo học. Bước đầu tiên và quan trọng nhất để quyết định chất lượng và tính hợp pháp của một trường […]

Thu nhỏ