Hội thảo du học

Hội thảo du học – Trường cao đẳng cộng đồng SOUTH SEATTLE
Tặng phí visa, 3 buổi luyện phỏng vấn visa với người Mỹ 99% khách hàng hài lòng về dịch vụ của Atlantic...
Hội thảo Du học – Tặng 3 buổi học phỏng vấn visa với người nước ngoài
Ưu điểm Du học Mỹ: Không yêu cầu chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (IELTS hay TOEFL) Sinh viên được phép làm...