Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20 (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra cả nước (phần 2).Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài trăng tròn (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra rời khỏi toàn nước (phần 2)

Câu 23. Hiệp ước này lưu lại thực dân Pháp vẫn hoàn thành xong việc làm xâm lăng Việt Nam?

Quảng cáo

Bạn đang xem: Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 20 (có đáp án): Chiến sự lan rộng ra cả nước (phần 2).

A. Hiệp ước Nhâm Tuất       B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Hácmăng       D. Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 24. Triều đình ngôi nhà Nguyễn quá nhận nền bảo lãnh của Pháp bên trên toàn cỗ nước nhà nước ta trải qua hiệp ước nào?

A. Hiệp ước Hácmăng

B. Hiệp ước Giáp Tuất

C. Hiệp ước Patơnốt

D. Hiệp ước Hácmăng và Hiệp ước Patơnốt

Đáp án: D

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 25. Thực dân Pháp hoàn thành xong cơ bạn dạng việc làm xâm lăng nước ta Khi nào?

A. Sau Khi xâm chiếm trở nên Thành Phố Hà Nội phen loại hai

B. Sau Khi kí Hiệp ước Hácmăng và Patơnốt

C. Sau Khi xâm chiếm kinh trở nên Huế

D. Sau Khi xâm chiếm Đà Nẵng

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Quảng cáo

Câu 26. Đội tàu chiến của Đại úy thủy quân Gác-ni-ê rời khỏi cho tới Thành Phố Hà Nội nhập thời hạn nào?

A. Năm 1858.

B. Năm 1862.

C. Năm 1873.

D. Năm 1883.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 27. Triều đình Huế đầu tiên quá nhận tự do của Pháp ở sáu tỉnh Nam Kì thông qua

A. Hiệp ước Nhâm Tuất (1862).

B. Hiệp ước Giáp Tuất (1874).

C. Hiệp ước Hácmăng (1883).

D. Hiệp ước Patơnốt (1884).

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 28. Sáng 19-11-1873, Gác-ni-ê gửi tối hậu thư mang đến Tổng đốc trở nên Thành Phố Hà Nội Nguyễn Tri Phương yêu thương cầu

A. nộp ngay lập tức trở nên Thành Phố Hà Nội và những tỉnh Bắc Kì mang đến bọn chúng.

B. nên giải thể quân group, nộp vũ trang và mang đến Pháp được đóng góp quân nhập nội thành của thành phố.

C. giải thể lực lượng vũ trang và phú quyền trấn áp Thành Phố Hà Nội mang đến bọn chúng.

D. hỗ trợ thực phẩm mang đến quân group Pháp ở Thành Phố Hà Nội.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Quảng cáo

Câu 29. Tại trận CG cầu giấy (Hà Nội) làm nên mang đến Pháp tổn thất u ám nhất là

A. quân Pháp bị vây hãm, uy hiếp.

B. tướng tá Gác-ni-ê bị bị tiêu diệt bên trên trận.

C. quân Pháp nên vứt trở nên Thành Phố Hà Nội về trấn lưu giữ ở Tỉnh Nam Định.

D. quân Pháp nên rút quân ngoài miền Bắc.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 118 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 30. Theo Hiệp ước Giáp Tuất, triều đình Huế nối tiếp nhân nhượng mang đến Pháp nghĩa vụ và quyền lợi gì?

A. Triều đình Huế vẫn nhượng hẳn sáu tỉnh Nam Kì mang đến Pháp.

B. Triều đình nhượng thân phụ tỉnh miền Tây Nam Kì mang đến Pháp.

C. nước ta đặt điều bên dưới sự bảo lãnh của thực dân Pháp.

D. Pháp được dùng Bắc Kì đáp ứng mang đến mục tiêu cuộc chiến tranh.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 31. Ngày 31-8-1874, Pháp đòi hỏi triều đình Huế kí thêm thắt hiệp ước bên trên nghành nghề thương nghiệp nối tiếp nhân nhượng mang đến Pháp nghĩa vụ và quyền lợi gì nữa?

A. hướng dẫn đảm độc quyền, quánh lợi của những người Pháp bên trên toàn cỗ nước nhà nước ta.

B. Tạo từng ĐK thuận tiện nhằm tàu buôn Pháp nhập nước ta.

C. Tạo từng ĐK thuận tiện mang đến thương nhân Pháp được tự tại kinh doanh ở nước ta.

D. Tạo ĐK mang đến thương nhân Pháp cởi những cảng ở nước ta.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Quảng cáo

Câu 32. Pháp trả quân tiến công rời khỏi Thành Phố Hà Nội phen loại nhì với duyên cớ

A. nước Pháp chính thức phi vào quy trình đế quốc công ty nghĩa.

B. triều đình ngôi nhà Nguyễn ngang nhiên ngăn chặn Pháp.

C. Pháp đem độc quyền, quánh lợi ở nước ta.

D. triều đình Huế vi phạm Hiệp ước 1874.

Đáp án: D

Giải thích: Mục 1 (phần II) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 33. Sau thất bại nhập trận CG cầu giấy phen loại nhì (19-5-1883), thực dân Pháp đã

A. càng gia tăng quyết tâm xâm rung rinh toàn cỗ nước ta.

B. mang đến quân rút ngoài Thành Phố Hà Nội nhằm bảo toàn lực lượng,

C. tăng viện binh tương hỗ kể từ Pháp sang trọng nhằm tái mét rung rinh Thành Phố Hà Nội.

D. tổ chức đàn áp, xịn thân phụ dân chúng tao.

Xem thêm: Có ý kiến cho rằng: Trong học tập không phải ai cũng sáng tạo được, những học sinh có sức học trung bình thì mãi cũng chỉ là trung bình thôi, có cố gắng cũng k

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 122 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 34. Sau bạn dạng Hiệp ước Hácmăng ngày 25-8-1883, triều đình Huế vẫn tỏ thái phỏng ra sao so với Pháp?

A. Ra mệnh lệnh giải thể trào lưu kháng chiến kháng Pháp của dân chúng.

B. Ra mệnh lệnh mang đến dân chúng đứng lên kháng chiến kháng Pháp,

C. Ra mệnh lệnh mang đến quân Pháp rút ngoài Kinh trở nên Huế.

D. Tiếp tục xoa nhẹ nhàng ý thức đấu tranh giành kháng Pháp của dân chúng tao.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 1 (phần III) Trang 122 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 35. Bản Hiệp ước 6-6-1884 (Hiệp ước Patơnốt) bao gồm 19 khoản, căn bạn dạng dựa trên

A. Hòa ước Nhâm Tuất (5-6-1882).

B. Hiệp ước Giáp Tuất (15-3-1874).

C. Hiệp ước Hácmăng (25-8-1883).

D. Hiệp ước Vécxai (1787).

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 123 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 36. Cho những sự kiện:

1. Quân Pháp nổ súng rung rinh trở nên Thành Phố Hà Nội.

2. group tàu chiến của Đại úy thủy quân Gác-ni-ê (F.Gamier) rời khỏi cho tới Thành Phố Hà Nội.

3. Gác-ni-ê gửi tối hậu thư mang đến Nguyễn Tri Phương khi tê liệt đang được là Tổng đốc Thành Phố Hà Nội.

Hãy bố trí những sự khiếu nại bên trên theo đuổi trình tự động thời gian

A. 2, 1, 3.     B. 2, 3, 1.

C. 3, 1, 2.     D. 3, 2, 1.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 37. Ngày 31-8-1874, Pháp đòi hỏi triều đình Huế kí thêm 1 bạn dạng hiệp ước về thương nghiệp bảo đảm an toàn độc quyền, quánh lợi của những người Pháp ở

A. bên trên toàn cỗ nước nhà nước ta.

B. bên trên toàn Đông Dương.

C. ở miền Bắc nước ta.

D. ở miền Nam nước ta.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 38. Việc triều đình ngôi nhà Nguyễn kí Hiệp ước Patơnốt (1884), chứng minh triều đình Nhà Nguyễn đã

A. phân phối nước nước ta mang đến Pháp.

B. trọn vẹn đầu hoàng thực dân Pháp.

C. rước voi về giầy mồ tổ.

D. phản bội nghĩa vụ và quyền lợi dân tộc bản địa.

Đáp án: B

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 122 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 39. Hiệp ước Hácmăng (25-8-1883) và Hiệp ước Patơnốt (6-6-1884) tuy nhiên triều đình Huế vẫn kí với Pháp đều thể hiện

A. sự nhu nhược của triều đình Huế, không đủ can đảm nằm trong dân chúng đứng lên kháng Pháp.

B. sự phân phối nước của triều đình Huế.

C. sự gật đầu mang đến Pháp làm chủ kể từ Khánh Hoà cho tới Đèo Ngang.

D. sự nhu nhược của triều đình thân thiện khi nước nhà bị nước ngoài xâm.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 122 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 40. Ngày 20-11-1873, ra mắt sự khiếu nại gì ở Bắc Kì?

A. Pháp nổ súng tiến công trở nên Thành Phố Hà Nội.

B. Quân dân tao dũng mãnh vượt qua cuộc tiến công của Pháp ở Thành Phố Hà Nội.

C. Nhân dân Thành Phố Hà Nội dữ thế chủ động thắp kho đạn của Pháp.

D. Thực dân Pháp xâm chiếm Thanh Hoá.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 2 (phần I) Trang 117 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 41. Cuộc nổi dậy kháng Pháp sau Hiệp ước Giáp Tuất (1874) của dân chúng Nghệ An, TP. Hà Tĩnh đặt điều bên dưới sự chỉ dẫn của

A. Trần Tấn, Đặng Như Mai, Nguyễn Huy Điển.

B. Hoàng Tá Viêm và Lưu Vĩnh Phúc.

C. Nguyễn Văn Trường và Tôn Thất Thuyết.

D. Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu.

Đáp án: A

Giải thích: Mục 3 (phần I) Trang 119 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Câu 42. Nhân khi triều đình Huế vất vả vì như thế vua Tự Đức khuất (1883), Pháp đem quân tiến công trực tiếp nhập đâu?

A. Cửa biển khơi TP Hải Phòng.

B. Thành Thành Phố Hà Nội.

C. Cửa biển khơi Thuận An.

D. Kinh trở nên Huế.

Đáp án: C

Giải thích: Mục 2 (phần III) Trang 122 SGK Lịch sử 11 cơ bản

Xem thêm thắt thắc mắc trắc nghiệm Lịch Sử 11 đem đáp án, hoặc khác:

  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của dân chúng tao cuối thế kỉ XIX (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 21: Phong trào yêu thương nước kháng Pháp của dân chúng tao cuối thế kỉ XIX (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp (phần 1)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 22: Xã hội nước ta nhập cuộc khai quật nằm trong địa phen loại nhất của thực dân Pháp (phần 2)
  • Trắc nghiệm Lịch Sử 11 Bài 23: Phong trào yêu thương nước và cách mệnh nước ta từ trên đầu thế kỉ XX cho tới Chiến tranh giành toàn cầu loại nhất (1914) (phần 1)

Săn shopee siêu SALE :

  • Sổ xoắn ốc Art of Nature Thiên Long color xinh xỉu
  • Biti's rời khỏi kiểu mẫu mới nhất xinh lắm
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nhà giáo và gia sư dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác luyện lớp 11 sách mới nhất những môn học