Trường tại Mỹ

Trường Cao đẳng Ohlone California, Mỹ
Ohlone College là trường cao đẳng cộng đồng thành lập năm 1965 với khuôn viên hơn 200 hecta tại thành...
Trường Đại học Massachusetts – Con đường chuyển tiếp cùng Navitas
Được lập từ năm 1895, Massachusetts là trường đại học công lập lớn ở Mỹ và cũng là thành viên của hệ...
Trường Cao đẳng Foolhill & De Anza, California – Mỹ
Foothill & De Anza Colleges là trường cao đẳng cộng đồng đạt thứ hạng cao trong số các trường cao...
Trường Cao đẳng cộng đồng Mỹ – Cánh cửa vào ĐH cho sinh viên
Trường Cao đẳng cộng đồng (CĐCĐ – Community College) ở Hoa Kỳ hiện nay được coi là cánh cửa để bước vào...
Hệ thống các trường Cao đẳng Cộng đồng California – Một trong những ưu điểm tốt nhất trong nền Giáo dục Bậc cao Hoa Kỳ!
Mạng lưới Trường Cao đẳng Cộng đồng California là hệ thống giáo dục bậc cao lớn nhất tại Hoa Kỳ. Hệ thống...
Những câu hỏi thường gặp về kiểm định chất lượng
Tài liệu này được đăng ký bản quyền bởi Hội đồng Kiểm định Giáo dục Đại học (CHEA). Tái bản tài liệu...
Các bước đánh giá về tình trạng kiểm định của trường
Tài liệu này đựợc đăng ký bản quyền bởi Braintrack, nhãn hiệu được đăng ký của FutureMeld LCC. Tái bản...
Kiểm định Chất lượng các trường Đại học Hoa Kỳ
Trước khi nộp đơn vào một trường đại học tại Hoa Kỳ, sinh viên cần phải khảo sát và điều tra kỹ lưỡng...