Cơ sở tế bào học của việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là

Cửa hàng tế bào học tập của việc tạo ra kiểu như thuần dựa vào mối cung cấp biến dị tổ hợp là

Cửa hàng tế bào học tập của việc tạo ra kiểu như thuần dựa vào mối cung cấp biến dị tổ hợp là

Bạn đang xem: Cơ sở tế bào học của việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là

A. những ren phía trên và một nhiễm sắc tiếp tục phân li bên cạnh nhau, vì thế những group tính trạng vì thế những ren quy lăm le luôn luôn được DT cùng theo với nhau.

B. những ren phía trên những NST không giống nhau tiếp tục phân li song lập nhau, vì thế những group tính trạng vì thế những ren quy lăm le luôn luôn được DT cùng theo với nhau.

C. những ren phía trên những NST không giống nhau tiếp tục phân li song lập nhau, vì thế những tổng hợp ren mới nhất luôn luôn được tạo hình vô quá tình sinh đẻ hữu tính.

D. những ren phía trên và một NST không giống nhau tiếp tục phân li song lập nhau, vì thế những tổng hợp ren mới nhất luôn luôn được tạo hình vô quá tình sinh đẻ hữu tính.

Xem thêm: Vật lí 10 Kết nối tri thức | Giải Vật lí 10 | Giải Vật lí lớp 10 | Giải bài tập Vật lí 10 hay nhất

Đáp án C

Theo quy luật phân li song lập của Mendel: Sự phân li song lập của những NST vô quy trình rời phân và sự tổng hợp tình cờ của những kí thác tử vô quy trình thụ tinh ranh là những cách thức chủ yếu tạo thành những biến dị tổ hợp.

→ Các ren phía trên những NST không giống nhau tiếp tục phân li song lập nhau, vì thế những tổng hợp ren mới nhất luôn luôn được tạo hình vô quy trình sinh đẻ hữu tính

Xem thêm: Giáo viên góp ý về SGK Vật lí 10, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

→ Chọn đi ra những tổng hợp ren mong ước để lấy về tình trạng đồng hợp ý tử nhằm mục đích dẫn đến kiểu như thuần chủng

Vì thế,Sau khi tạo nên kiểu như thuần chủng tiếp tục cho tới lai kiểu như và tinh lọc đi ra những tổng hợp ren mong ước, những thành viên sở hữu tổng hợp ren mong ước tiếp tục cho tới tự động thụ phấn hoặc giao hợp ngay gần muốn tạo những kiểu như thuần chủng

Đáp án : C


BÀI VIẾT NỔI BẬT