TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI

MATHX.VN gửi cho tới quý cha mẹ và những em học viên tổng hợp Bộ 5 đề đánh giá thân thiện học tập kì II môn Toán lớp 8 (có đáp án kèm cặp điều giải chi tiết) sách mới mẻ. Cách diều - Kết nối học thức - Chân trời tạo nên. Học sinh rèn luyện lại kiến thức và kỹ năng tương đương thích nghi với những dạng toán vô đề ganh đua sau thời điểm ôn tập luyện qua loa đề cương bằng cơ hội trình diễn cụ thể điều giải đi ra vở. Chúc những con cái ôn tập luyện đảm bảo chất lượng và đạt thành phẩm cao vô kì ganh đua chuẩn bị tới!​

Phụ huynh và những em học viên coi thêm thắt đề ganh đua thân thiện kì 2 môn toán lớp 8 năm học tập 2023 - 2024 bên trên đây:

Bạn đang xem: TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 1

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 2

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 3

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 4

TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI - ĐỀ 5

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - TOÁN LỚP 8 - ĐỀ SỐ 5

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Phần I. Trắc nghiệm

Câu 1: Một tàu du ngoạn lên đường kể từ Hải Phòng Đất Cảng cho tới Quảng Ninh với quang quẻ đàng dài 50km/h. Vận tốc của làn nước là 3km/h. Gọi véc tơ vận tốc tức thời thực của tàu là xkm/h. Hãy màn trình diễn thời hạn tàu lên đường ngược dòng sản phẩm kể từ Quảng Ninh cho tới Hải Phòng Đất Cảng.

A. \(\dfrac{50}{x-3}\)

B. \(\dfrac{50}{x+3}\)

C. \(\dfrac{50}{x}\)

D. \(\dfrac{50}{x-6}\)

Câu 2: Đáp án này sau đây ko là phương trình số 1 một ẩn?

A. \(3x+{\dfrac{3}{5}}=0\)

B. \({\dfrac{2}{3}}y-7=0\)

C. 7 = 2t

D. \(z^2 - 9 = 0\)

Câu 3: Điều khiếu nại xác lập của phân thức \(\dfrac{(x-1)(x+3)}{x^{2}-1}\) là:

A. x ≠ 1

B. x ≠ -3

C. x ≠ 1, x ≠ -1

D. x ≠ -3, x ≠ 1

Câu 4: Chọn xác minh sai.

Câu 5: Hai tam giác này ko đồng dạng lúc biết chừng lâu năm những cạnh của nhì tam giác thứu tự là:

Câu 6: Cho biết 50% đàn trườn đang được gặm cỏ bên trên cánh đồng, \(\dfrac{1}{3}\) đàn trườn đang được ở ngủ ngay gần cơ, còn sót lại 4 con cái đang được hấp thụ nước ở ao. Tính số trườn hiện tại đem vô đàn.

Phần II: Tự luận

Bài 1: Cho biểu thức: \(B={\dfrac{1}{x+1}}\,-\,{\dfrac{x^{3}-x}{x^{2}+1}}\,\cdot\,\left({\dfrac{1}{x^{2}+2x+1}}\,-\,{\dfrac{1}{x^{2}-1}}\right)\) (ĐKXĐ: x ≠ ± 1)

a) Rút gọn gàng B

b) Tính độ quý hiếm của B bên trên x = -2

c) Với độ quý hiếm năn nỉ của x thì B = 1

Lời giải

a) \(B={\dfrac{1}{x+1}}\,-\,{\dfrac{x^{3}-x}{x^{2}+1}}\,\cdot\,\left({\dfrac{1}{x^{2}+2x+1}}\,-\,{\dfrac{1}{x^{2}-1}}\right)\) (ĐKXĐ: x ≠ ± 1)

\(B=\dfrac{1}{x+1}-\dfrac{-2x}{(x^{2}+1)(x+1)}\)

\(B={\dfrac{x^{2}+1+2x}{(x^{2}+1)(x+1)}}\)

\(B={\dfrac{(x+1)^{2}}{(x^{2}+1)(x+1)}}\)

\(B={\dfrac{x+1}{x^{2}+1}}\)

Vậy \(B={\dfrac{x+1}{x^{2}+1}}\) với x ≠ ± 1

b) Thay x = -2 (TM) tao có: \(B=\dfrac{-2+1}{(-2)^{2}+1}=\dfrac{-1}{5}\)

c) \(B=1\Rightarrow{\dfrac{x+1}{x^{2}+1}}=1\Leftrightarrow x+1=x^{2}+1\Leftrightarrow x-x^{2}=0\)

đề ganh đua thân thiện kì 2 toán 8

Vậy Lúc x = 0 thì B = 1

Bài 2: Giải những phương trình sau:

a) \(\dfrac{9x\!+\!5}{6}\;=1-\;\textstyle{\dfrac{6+3x}{8}}\)

b) \(\dfrac{x +1}{4}\;=\dfrac{1}{2}+\;\textstyle{\dfrac{2x+1}{5}}\)

c) \({\dfrac{2(x+1)}{3}}\,=\,{\dfrac{3}{2}}\,-\,{\dfrac{1{-}2x}{4}}.\)

Lời giải

a) \(\dfrac{9x\!+\!5}{6}\;=1-\;\textstyle{\dfrac{6+3x}{8}}\)

Xem thêm: FeO + CO → Fe + CO2↑ | FeO ra Fe | CO ra CO2

\({\dfrac{4(9x+5)}{24}}\,=\,{\dfrac{24}{24}}\,-\,{\dfrac{3(6+3x)}{24}}\)

\(36x+20=24-18-9x\)

36x + 9x = 6 - 20

45x = -14

\(x={\dfrac{-14}{45}}\)

Vậy \(x={\dfrac{-14}{45}}\)

b) \(\dfrac{x +1}{4}\;=\dfrac{1}{2}+\;\textstyle{\dfrac{2x+1}{5}}\)

\({\dfrac{5(x+1)}{20}}\,=\,{\dfrac{10}{20}}\,+\,{\dfrac{4(2x+1)}{5}}\)

5x + 5 = 10 + 8x + 4

5x - 8x = 14 - 5

-3x = 9

x = -3

Vậy x = -3

c) \({\dfrac{2(x+1)}{3}}\,=\,{\dfrac{3}{2}}\,-\,{\dfrac{1{-}2x}{4}}.\)

\(\dfrac{8(x+1)}{12}\,=\,\dfrac{18}{12}\,-\,\dfrac{3(1-2x)}{12}\)

8x + 8 = 18 - 3 + 6x

8x - 6x = 15 - 8

2x = 7

\(x={\dfrac{7}{2}}\)

Vậy \(x={\dfrac{7}{2}}\)

banner học tập test lớp 8

Bài 3: Tổng số học viên khối 8 và khối 9 của một ngôi trường là 580 em, vô cơ có 256 em là học viên xuất sắc. Tính số học viên của từng khối, hiểu được số học viên xuất sắc khối 8 lắc tỉ lệ 40% số học viên khối 8, số học viên xuất sắc khối 9 lắc tỉ trọng 48% số học viên khối 9.
 

Lời giải

Gọi số học viên khối 8 là x (học sinh). Điều kiện: x ∈ N*; x < 580.

Số học viên khối 9 là: 580 - x (học sinh)

Học sinh xuất sắc khối 8 là: 40%x = 0,4x (học sinh)

Số học viên xuất sắc khối 9 là: 48 (học sinh)

Vì cả nhì khối đem tổng cả 256 học viên xuất sắc nên tao đem phương trình:

\(0,4x+0,48\left(560-x\right)=256\)

\(0,4x+268,8-0,48x=256\)

\(0,4x-0,48x=256-268,8\)

-0,08x = -12,8

\(x=(-12,8):(-0,08)\)

x = 160 (tm)

Khi cơ, số học viên khối 9 là: 580 - 160 = 420 (học sinh)

Vậy khối 8 đem 160 học viên và khối 9 đem 420 học viên.

Bài 4: Cho ΔABC đem những đàng cao BD và CE hạn chế nhau bên trên H. Chứng minh:

a) ΔHBE đồng dạng với ΔHCD.

b) \({\widehat{H D E}}={\widehat{H A E}}.\)

Lời giải

đề ganh đua thân thiện kì 2 toán 8

a) Xét ΔHBE và  ΔHCD có:

\(\widehat{B D C}=\widehat{C E B}=90^{0}\)

\({\widehat{E H B}}={\widehat{D E C}}\) (2 góc đối đỉnh)

=> ΔHBE~ ΔHCD (g - g) (điều nên hội chứng minh)

b) Theo câu a) tao có: ΔHBE~ ΔHCD => \({\dfrac{H E}{H D}}={\dfrac{H B}{H C}}\) hay \({\dfrac{H E}{H B}}={\dfrac{H D}{H C}}\)

Xét ΔHDE và ΔHBC tao có:

\({\dfrac{H E}{H B}}={\dfrac{H D}{H C}}\) (cmt)

\({\widehat{E H D}}={\widehat{BHC}}\) (2 góc đối đỉnh)

\({\widehat{HDE}}={\widehat{HAE}}\)

=> ΔHED ~ ΔHBC (c - g - c)

Mà đàng cao BD và CE cắt nhau tại H (theo fake thiết)

Suy đi ra H là trực tâm của ΔABC hoặc AH ⊥ BC bên trên M suy ra \({\widehat{A M B}}=90^{\circ}\)

Xét ΔAMB và ΔCEB có:

\({\widehat{C E B}}={\widehat{A M B}}=90^{0}\)

\({\widehat{B}}\) Chung

=> ΔAMB ~ ΔCEB (g - g)

=> \({\widehat{MAB }}={\widehat{ECB}}\) hay \({\widehat{HAE}}={\widehat{HCB}}\) 

Ta có: \({\widehat{HDE}}={\widehat{HAE}}\) (đpcm)

Banner ngôi trường toán mathx

Bài 5: Cho \({\dfrac{a}{b+c}}\,+\,{\dfrac{b}{c+a}}\,+\,{\dfrac{c}{a+b}}\,=1\) . Chứng minh \({\dfrac{a^{2}}{b+c}}\,+\,{\dfrac{b^{2}}{c+a}}\,+\,{\dfrac{c^{2}}{a+b}}\,=\,0\)

Lời giải

Nhân cả hai vế của \({\dfrac{a}{b+c}}\,+\,{\dfrac{b}{c+a}}\,+\,{\dfrac{c}{a+b}}\,=1\) với a + b + c tao được

\({\dfrac{\mathrm{a}(a+b+\mathrm{c})}{{\mathrm{b}}+\mathrm{c}}}\,+\,{\dfrac{\mathrm{b}(a+{\mathrm{b}}+\mathrm{c})}{\mathrm{c}+{\mathrm{b}}}}\,+\,{\dfrac{\mathrm{c}(a+{\mathrm{b}}+\mathrm{c})}{{\mathrm{a}}+{\mathrm{b}}}}\,=\,\mathrm{a}\,+\,{\mathrm{b}}\,+\,\mathrm{c}\)

\({\dfrac{a^{2}+a(b+c)}{b+c}}\,+\,{\dfrac{b^{2}+b(c+a)}{c+a}}\,+\,{\dfrac{c^{2}+c(a+b)}{a+b}}\,=\,a\,+\,b+c\)

\({\dfrac{a^{2}}{b+c}}+a+{\dfrac{b^{2}}{c+a}}+b+{\dfrac{c^{2}}{a+b}}+c=a+b+c\)

Xem thêm: Giải khoa học tự nhiên 7, soạn sgk khtn lớp 7 cánh diều

\({\dfrac{\mathbf{a}^{2}}{\mathbf{b}+\mathbf{c}}}\,+\,{\dfrac{\mathbf{b}^{2}}{\mathbf{c}+\mathbf{a}}}\,+\,{\dfrac{\mathbf{c}^{2}}{\mathbf{a}+\mathbf{b}}}\,=\,0\) (đpcm)

Trên đây MATHX đang được chỉ dẫn những em giải đề ganh đua thân thiện kì 2 môn toán lớp 8 năm học tập 2023 - 2024 - đề 5. Ngoài ra các bậc phụ huynh cần mang lại con em mình mình học chính cách thức và tìm hiểu thêm những khóa học tập online tại MATHX.VN để chung con cái thoải mái tự tin đoạt được môn toán nhé.

HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC CỦA MATHX

  • Khóa học tập ôn ganh đua Toán Quốc Tế (0912.698.216): - Xem ngay​​
  • Lớp học tập toán trực tuyến nằm trong nhà giáo xuất sắc (0866.162.019): - Xem ngay
  • Lớp học tập toán offline (học trực tiếp) bên trên Hà Thành (0984.886.277): - Xem ngay

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Góc kề bù - Bài tập Toán lớp 6

Góc kề bù, Góc kề bù Toán lớp 6 là tài liệu giúp học sinh củng cố kiến thức, định hướng ôn tập Hình học phần Góc trong chương trình Toán 6

Soạn Văn 10 Kết Nối Tri Thức

Lớp 10 là năm học đầu tiên của bậc THPT, với nội dung chương trình học mới các em sẽ bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận. Nhằm hỗ trợ các em nắm kiến thức bài học dễ dàng hơn, HOC247 xin giới thiệu phần Soạn Văn 10 Kết Nối Tri Thức dưới đây với các bài soạn chi tiết và tóm tắt được biên soạn theo chương trình SGK môn Ngữ văn tập 1 và tập 2 của bộ sách mới - Kết Nối Tri Thức. Hi vọng với những bài soạn bám sát phần câu hỏi tìm hiểu bài và luyện tập trong SGK này, các em sẽ nắm được cách soạn một bài học trước khi đến lớp để việc tiếp nhận kiến thức mới đạt kết quả cao!