Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O l Fe ra Fe(NO3)3

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O là phản xạ lão hóa khử. Bài ghi chép này hỗ trợ không hề thiếu vấn đề về phương trình chất hóa học đã và đang được cân đối, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng kỳ lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO+ H2O

Bạn đang xem: Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O l Fe ra Fe(NO3)3

Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O l Fe rời khỏi Fe(NO3)3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ Fe + HNO3 loãng

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

2. Cách cân đối phương trình Fe + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O

Xác tấp tểnh số lão hóa của những yếu tố thay cho đổi

Fe0 + HN+5O3 → Fe+3(NO3)3+ N+2O + H2O

1x

1x

Fe0 → Fe3+ + 3e

N+5 + 3e → N+2

Vậy tao sở hữu phương trình: Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

3. Điều khiếu nại phản xạ Fe tính năng với HNO3

HNO3 loãng dư

4. Cách tổ chức phản xạ mang lại Fe tính năng HNO3

Cho Fe (sắt) tính năng với hỗn hợp axit nitric HNO3

5. Hiện tượng hóa học

Kim loại tan dần dần tạo nên trở thành hỗn hợp muối bột Muối sắt(III) nitrat và khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian NO bay rời khỏi.

6. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

6.1. Bản hóa học của Fe (Sắt)

- Trong phản xạ bên trên Fe là hóa học khử.

- Fe là sắt kẽm kim loại tính năng được với các axit HNO3, H2SO4 quánh.

6.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

- Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

- Đây là 1 trong những monoaxit mạnh, sở hữu tính lão hóa mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh.

7. Tính Hóa chất cơ phiên bản của sắt

7.1. Tác dụng với phi kim

Với oxi: 3Fe + 2O2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} Fe3O4

Với clo: 2Fe + 3Cl2 \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} 2FeCl3

Với lưu huỳnh: Fe + S \overset{t^{\circ } }{\rightarrow} FeS

Ở nhiệt độ chừng cao, Fe phản xạ được với rất nhiều phi kim.

7.2. Tác dụng với hỗn hợp axit

Tác dụng với với HCl, H2SO4 loãng

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Tác dụng với H2SO4 quánh, nóng; HNO3 đặc:

2Fe + 6H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3SO2 + 6H2O

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Fe + 6HNO3 → Fe(NO3)3 + 3NO2 ↑ + 3H2O

Không tính năng với H2SO4 quánh nguội, HNO3 quánh, nguội

7.3. Tác dụng với hỗn hợp muối

Đẩy được sắt kẽm kim loại yếu ớt rộng lớn thoát ra khỏi muối

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Fe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag

7.4. Ứng dụng của Fe

- Sắt sở hữu trong mỗi vật dụng cá thể như: dao, kềm, kéo, kệ Fe, những loại khí cụ mái ấm gia đình không giống,…
- Sắt ở trong số thiết bị thiết kế bên trong như: bàn và ghế, sườn cửa ngõ, tủ kệ, lan can,…
- Các loại công cụ nhập mái ấm gia đình như máy xay, máy giặt, bể cọ cũng có thể có Fe.
- Trong giao thông vận tải vận tải đường bộ Fe cũng nhập vai trò đặc biệt cần thiết.
- Sắt là cỗ sườn sườn mang lại những công trình xây dựng thiết kế như mái ấm cửa ngõ, cầu, tòa mái ấm,…

8. Tính Hóa chất của HNO3

- Axit nitric là 1 trong những hỗn hợp nitrat hydro sở hữu công thức chất hóa học HNO3 . Đây là 1 trong những axit khan, là 1 trong những monoaxit mạnh, sở hữu tính lão hóa mạnh rất có thể nitrat hóa nhiều hợp ý hóa học vô sinh, sở hữu hằng số cân đối axit (pKa) = −2.

- Axit nitric là 1 trong những monoproton có duy nhất một sự phân ly nên nhập hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở thành những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc thường hay gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric sở hữu đặc thù của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color.

- Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối bột cacbonat tạo nên trở thành những muối bột nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

- Axit nitric tính năng với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo nên trở thành muối bột nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 đặc → muối bột nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối bột nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng giá tiền → muối bột nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng giá tiền → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

- Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội bởi lớp oxit sắt kẽm kim loại được tạo nên đảm bảo an toàn bọn chúng không xẩy ra lão hóa tiếp.

- Tác dụng với phi kim (các yếu tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo nên trở thành nito dioxit nếu trong trường hợp là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

P.. + 5HNO3 đặc → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

- Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối bột tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập hợp ý hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

- Tác dụng với hợp ý chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 đặc → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko tính năng với HNO3.

- Tác dụng với rất nhiều hợp ý hóa học hữu cơ: Axit nitric sở hữu tài năng huỷ bỏ nhiều hợp ý hóa học cơ học, nên tiếp tục đặc biệt gian nguy nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung hình người.

9. Bài tập luyện áp dụng liên quan

Câu 1. Cho 11,2 gam Fe tan trọn vẹn nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, sau phản xạ chiếm được V lít NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là:

A. 6,72 lít

B. 2,24 lít

C. 3,36 lít

D. 4,48 lít

Lời giải:

Đáp án: D

Số mol của Fe bằng: nFe = 0,2 mol.Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑+ 2H2O => nNO = 0,2 => VNO = 0,2.22,4 = 4,48 lít

Câu 2. Tính hóa học cơ vật lý nào là bên dưới đó là của sắt:

A. Sắt làm nên màu vàng nâu, nhẹ nhàng, sở hữu ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ thông thường.

B. Sắt sở hữu white color bạc, nặng nề, sở hữu ánh kim, dẫn năng lượng điện, dẫn nhiệt độ tốt

C. Sắt sở hữu white color xám, nặng nề, sở hữu ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ tốt

D. Sắt sở hữu white color xám, nhẹ nhàng, sở hữu ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ chất lượng.

Lời giải:

Đáp án: C

Tính hóa học cơ vật lý nào là bên dưới đó là của sắt:

C. Sắt sở hữu white color xám, nặng nề, sở hữu ánh kim, dẫn năng lượng điện và dẫn nhiệt độ tốt

Câu 3. Cho phương trình chất hóa học sau: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O

Tổng thông số tối giản của phương trình sau:

A. 8

B. 9

C. 12

D. 16

Lời giải:

Đáp án: B

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O

Câu 4. hiểu A là oxit, B là muối bột, C và D là sắt kẽm kim loại. Cho những phản xạ sau:

a) A + HCl → 2 muối bột + H2O

b) B + NaOH → 2 muối bột + H2O

c) C + muối bột → 1 muối

d) D + muối bột → 2 muối

Các hóa học A, B, C, D rất có thể là

A. Fe3O4, CaCO3, Fe, Cu.

B. Fe3O4, CaCO3, Cu, Fe.

C. Fe2O3, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

D. Fe3O4, Ca(HCO3)2, Fe, Cu.

Lời giải:

Đáp án: D

a) Fe3O4 (A) + 8HCl → FeCl2 + 2FeCl3 + 4H2O

b) Ca(HCO3)2 (B) + NaOH → CaCO3 + Na2CO3+ 2H2O

c) Fe (C) + 2FeCl3 → 3FeCl2

d) Cu (D) + 2FeCl3 → CuCl2+ 2FeCl2

Câu 5. Nhận tấp tểnh nào là sau đó là sai?

A. HNO3 phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. HNO3 (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

C. Tất cả những muối bột amoni Khi nhiệt độ phân đều tạo nên khí amoniac.

D. Hỗn hợp ý muối bột nitrat và hợp ý hóa học cơ học rét chảy rất có thể bốc cháy.

Lời giải:

Câu 6. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập không gian chiếm được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3, NO2, O2.

Lời giải:

Đáp án: D

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2

Câu 7. Để pha chế Fe(NO3)2 tao rất có thể sử dụng phản xạ nào là sau đây?

A. Fe + hỗn hợp AgNO3

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

D. FeS + hỗn hợp HNO3

Lời giải:

Đáp án: B

A. Fe + hỗn hợp AgNO3 dư => loại vì

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2+ 2Ag

Fe(NO3)2 + AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + Ag

B. Fe + hỗn hợp Cu(NO3)2

Fe + Cu(NO3)2 → Cu + Fe(NO3)2

C. FeO + hỗn hợp HNO3

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

D. FeS + hỗn hợp HNO3

FeS + 12HNO3 → 9NO2 + Fe(NO3)3 + 5H2O + H2SO4

Câu 8. Chỉ dùng hỗn hợp HNO3 loãng, rất có thể nhận thấy được từng nào hóa học rắn riêng lẻ sau: MgCO3, Fe3O4, CuO, Al2O3?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Lời giải:

Đáp án: D

Dùng HNO3 rất có thể nhận thấy được cả 4 hóa học.

Chất rắn tan dần dần, sở hữu khí ko màu sắc bay rời khỏi → MgCO3

MgCO3 + 2HNO3 → Mg(NO3)2 + CO2 ↑ + H2O

+ Chất rắn tan dần dần, bay rời khỏi khí ko màu sắc hóa nâu nhập không gian, hỗn hợp chiếm được gold color nâu → Fe3O4

3Fe3O4 + 28HNO3 → 9Fe(NO3)3 (vàng nâu) + NO + 14H2O

2NO (không màu) + O2 → 2NO2 (nâu đỏ)

Chất rắn tan dần dần, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp màu sắc xanh

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 (xanh) + H2O

Chất rắn tan dần dần, sau phản xạ chiếm được hỗn hợp ko màu

Al2O3 + 6HNO3 → 2Al(NO3)3(không màu) + 3H2O

Câu 9. Trong những phản xạ sau, phản xạ nào là HNO3 ko nhập vai trò hóa học oxi hóa?

A. ZnS + HNO3(đặc nóng)

B. Fe2O3 + HNO3(đặc nóng)

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

D. Cu + HNO3(đặc nóng)

Lời giải:

Đáp án: B

A. ZnS + HNO3 (đặc nóng)

ZnS + 8HNO3 → 6NO2 + Zn(NO3)2 + 4H2O + SO2

B. Fe2O3 + HNO3 (đặc nóng)

Xem thêm: Tả cây ăn quả lớp 4 Hay Chọn Lọc (288 mẫu)

Fe2O3+ 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

C. FeSO4 + HNO3(loãng)

FeSO4 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4+ NO2 + H2O

D. Cu + HNO3 (đặc nóng)

Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + 2NO2↑ + 2H2O

Câu 10. Cho 16,8 gam bột Fe nhập 400 ml hỗn hợp HNO3 1M, chiếm được khí NO có một không hai, lượng muối bột chiếm được mang lại nhập hỗn hợp NaOH dư chiếm được kết tủa. Nung rét kết tủa tuy nhiên không tồn tại không gian chiếm được m gam hóa học rắn. Tính m?

A. 10,8 gam

B. 21,6 gam

C. 7,2 gam

D. 16,2 gam

Lời giải:

Đáp án: A

nFe = 0,3 mol , nHNO3 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

Ban đầu: 0,3 0,4

Phản ứng 0,1 0,4 0,1 0,1

Kết đốc 0,2 0 0,1 0,1

→ 2Fe(NO3)3 + Fe dư → 3Fe(NO3)2

Bđ 0,1 0,2

Pư 0,1 0,05 0,15

Kt 0 0,15 0,15

Fe(NO3)2 → Fe(OH)2 → FeO

0,15 0,15

→ Khối lượng FeO thu được: 0,15.72 = 10,8 gam

Câu 11. Cho những mệnh đề sau:

1) Các muối bột nitrat đều tan nội địa và đều là hóa học năng lượng điện li mạnh.

2) Ion NO3- sở hữu tính lão hóa nhập môi trường xung quanh axit.

3) Khi nhiệt độ phân muối bột nitrat rắn tao đều chiếm được khí NO2.

4) Hầu không còn muối bột nitrat đều bền nhiệt độ. Các mệnh đề thực sự :

A. (1), (2), (3).

B. (2) và (4).

C. (2) và (3).

D. (1) và (2).

Lời giải:

Đáp án: D

Các mệnh đề trúng là: (1) và (2)

(3) sai vì như thế muối bột nitrat của K, Na, Ba, Ca nhiệt độ phân ko chiếm được khí NO2

(4) sai vì như thế những muối bột nitrat đa số thông thường bền nhiệt

Câu 12. Cho m gam bột Fe nhập 800 ml hỗn hợp láo hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam láo hợp ý bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Lời giải:

Đáp án: D

nCu(NO3)2 = 0,8.0,2 = 0,16 mol

nH2SO4 = 0,8.0,25 = 0,2 mol

Do sau phản xạ còn dư láo hợp ý bột sắt kẽm kim loại ⇒ Fe còn dư, Cu2+ không còn, muối bột Fe2+

3Fe + 2NO3- + 8H+ → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (1)

0,32 0,4

0,15 0,1 0,4 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

V = 0,1.22,4 = 2,24 lít

m – (0,15 + 0,16).56 + 0,16.64 = 0,6m

m = 17,8 gam

Câu 13. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 quánh, rét, H2SO4 quánh, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 quánh, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Lời giải:

Đáp án: D

Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3

Các phản xạ chất hóa học xẩy ra là:

Fe + 2AgNO3→ Fe(NO3)2 + 2Ag (1)

Fe(NO3)2 + AgNO3→ Fe(NO3)3+ Ag (2)

Fe + 4HNO3→ Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O

Câu 14: Dung dịch FeSO4 ko làm mất đi màu sắc hỗn hợp nào là sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 nhập môi trường xung quanh H2SO4

B. Dung dịch K2Cr2O7 nhập môi trường xung quanh H2SO4

C. Dung dịch Br2

D. Dung dịch CuCl2

Lời giải:

Đáp án: D

Dung dịch CuCl2

Câu 15. Cho m gam bột Fe nhập 800 ml hỗn hợp láo hợp ý bao gồm Cu(NO3)2 0,2M và H2SO4 0,25M. Sau Khi những phản xạ xẩy ra trọn vẹn, chiếm được 0,6m gam láo hợp ý bột sắt kẽm kim loại và V lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai của N+5, ở đktc). Giá trị của m và V theo thứ tự là:

A. 10,8 và 4,48.

B. 10,8 và 2,24.

C. 17,8 và 4,48.

D. 17,8 và 2,24.

Lời giải:

Đáp án: D

Do sau phản xạ chiếm được láo hợp ý bột KL nên Fe dư, phản xạ tạo nên muối bột Fe2+

nCu2+ = nCu(NO3)2 = 0,16mol;

nNO3- = 2nCu(NO3)2 = 0,32 mol;

nH+ = 2nH2SO4 = 0,4 mol

Phương trình hóa học

3Fe + 8H+ + 2NO3- → 3Fe2+ + 2NO + 4H2O (Ta thấy: 0,48 < 0,322 nên H+ không còn, NO3- dư)

0,15 ← 0,4 → 0,1 → 0,1

Fe + Cu2+ → Fe2+ + Cu

0,16 ← 0,16 → 0,16

Vậy nFe pư = 0,15 + 0,16 = 0,31 mol

=> mKL sau = mFe dư + mCu => m - 0,31.56 + 0,16.64 = 0,6m => m = 17,8 gam

=> VNO = 0,1.22,4 = 2,24 lít

Câu 16. Dãy những hóa học và hỗn hợp nào là tại đây Khi lấy dư rất có thể oxi hoá Fe trở thành Fe(III) ?

A. HCl, HNO3 quánh, rét, H2SO4 đặc, nóng

B. Cl2, HNO3 rét, H2SO4 quánh, nguội

C. bột lưu hoàng, H2SO4 quánh, rét, HCl

D. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Lời giải:

Câu 17. Có 4 sắt kẽm kim loại nhằm riêng rẽ biệt: Ag, Al, Mg, Fe. Chỉ sử dụng nhì dung dịch test rất có thể phân biệt được từng chất

A. Dung dịch NaOH; phenolphtalein

B. Dung dịch NaOH, hỗn hợp HCl

C. Dung dịch HCl, giấy má quỳ xanh

D. Dung dịch HCl, hỗn hợp AgNO3

Lời giải:

Đáp án: B

Dùng hỗn hợp HCl thì xem sét được :

Kim loại Ag vì như thế không tồn tại phản ứng

+ 3 sắt kẽm kim loại còn sót lại đều tạo nên khí

Phương trình hóa học

Mg + 2HCl → MgCl2 + H2

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2

Dùng vài ba giọt hỗn hợp NaOH thì xem sét được

+ Dung dịch MgCl2( sở hữu chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Mg ) với hiện tượng kỳ lạ sở hữu kết tủa white xuất hiện

Phương trình hóa học:

MgCl2 + 2NaOH → Mg(OH)2↓+ 2NaCl

+ Dung dịch AlCl3 ( sở hữu chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Al ) với hiện tượng kỳ lạ sở hữu kết tủa keo dán giấy white tiếp sau đó tan dần

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 4NaOH → NaAlO2 + 3NaCl + 2H2O (PTHH ghi chép gộp )

+ Dung dịch FeCl3 ( sở hữu chứa chấp sắt kẽm kim loại ban sơ là Fe) với hiện tượng kỳ lạ sở hữu kết tủa white color xanh lơ xuất hiện nay , tiếp sau đó gửi thanh lịch gray clolor Khi nhằm lâu ngoài ko khí

Phương trình hóa học: FeCl2 + 2NaOH → Fe(OH)2↓+ 2NaCl

Câu 18. Hòa tan Fe3O4 nhập hỗn hợp H2SO4 loãng dư chiếm được hỗn hợp X. Tìm tuyên bố sai

A. Dung dịch X làm mất đi màu sắc dung dịch tím

B. Cho NaOH dư nhập hỗn hợp X chiếm được kết tủa nhằm lâu ngoài không gian kết tủa sở hữu lượng tăng thêm.

C. Dung dịch X tính năng được với Zn

D. Dung dịch X ko thể hòa tan Cu

Lời giải:

Đáp án: D

Fe3O4 + 4H2SO4→ FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

A đúng: FeSO4 làm mất đi màu sắc dung dịch tím nhập H2SO4 loãng

B. FeSO4 + 2NaOH → Fe(OH)2 + Na2SO4

C. FeSO4 + Zn → ZnSO4 + Fe

D sai: Cu + Fe2(SO4)3 → 2FeSO4 + CuSO4

Câu 19. Cho Fe tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng chiếm được V lít khí H2 (đktc), hỗn hợp chiếm được mang lại cất cánh khá được tinh nghịch thể FeSO4.7H2O sở hữu lượng là 27,8 gam. Thể tích khí H2 (đktc) được giải tỏa là

A. 4,48 lít.

B. 8,19 lít.

C. 2,24 lít.

D. 6,23 lít.

Lời giải:

Đáp án: C

Bảo toàn yếu tố Fe: nFe = nFeSO4.7H2O = 27,8278 = 0,1 mol

=> nH2 = 0,1 mol => V = 0,1.22,4 =2,24 lít

Câu đôi mươi. Cho 22,72 gam láo hợp ý bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 phản ứng không còn với hỗn hợp HNO3 loãng (dư), chiếm được 2,688 lít khí NO (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc) và hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được m gam muối bột khan. Tính m?

A. 49,09.

B. 38,72.

C. 77,44.

D. 34,36.

Lời giải:

Đáp án: C

nNO= 2,68822,4 = 0,12 mol

Coi láo hợp ý bao gồm Fe (x mol), O (y mol)

=> 56x + 16y = 22,72 (1)

Fe0 → Fe+3 + 3e

x → x → 3x

O0 + 2e → O-2

y → 2y

N+5 + 3e → N+2

0,36→ 0,12

Bảo toàn e => 3x = 2y + 0,36 (2)

(1),(2) => x = 0,32; hắn = 0,3

=> nFe(NO3)3 = nFe= 0,32mol

=> m = 0,32.242 = 77,44 gam

Câu 21. Nung rét 25,2 gam Fe ngoài không gian sau đó 1 thời hạn chiếm được m gam láo hợp ý X bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hỗn hợp ý này phản xạ không còn với hỗn hợp H2SO4 quánh rét (dư), chiếm được 8,4 lít khí SO2 (sản phẩm khử có một không hai, ở đktc). Tính m?

A. 15 gam

B. 30 gam

Xem thêm: Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế) P1

C. 25 gam

D. đôi mươi gam

Lời giải: