FeO + CO → Fe + CO2↑ | FeO ra Fe | CO ra CO2

FeO + CO → Fe + CO2↑ là phản xạ lão hóa - khử. Bài viết lách này hỗ trợ không thiếu thốn vấn đề về phương trình chất hóa học và được cân đối, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng: FeO + CO → Fe + CO2

Bạn đang xem: FeO + CO → Fe + CO2↑ | FeO ra Fe | CO ra CO2

FeO + CO → Fe + CO2↑ | FeO rời khỏi Fe | CO rời khỏi CO2 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ thân ái FeO và CO

FeO + CO → Fe + CO2

2. Điều khiếu nại phản ứng

- Nhiệt độ: 700-800°C

3. Hiện tượng phân biệt phản ứng

- Phản ứng đem khí CO2 bay ra

4. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

4.1 Bản hóa học của FeO

- FeO thể hiện nay tính oxi - hóa

4.2 Bản hóa học của CO

- Trong phản xạ bên trên, CO nhập vai trò là hóa học khử

5. Tính hóa chất của FeO

- Mang không thiếu thốn đặc điểm chất hóa học của oxit bazo.

- Là hóa học vừa vặn đem tính lão hóa, vừa vặn đem tính khử

5.1 Tính oxit bazơ

FeO tính năng với hỗn hợp axit: HCl, H2SO2 loãng

FeO + 2HCl → FeCl2 + H2

FeO + H2SO4 loãng → FeSO4 + H2O

5.2 Tính oxi hóa

- Tác dụng với hóa học khử như H2, CO, Al, C…

FeO + H2 → Fe + H2O

FeO + CO → Fe + CO2

3FeO + 2Al → Al2O3 + 3Fe

5.3 Tính khử

- FeO là hóa học khử Khi tính năng với những hóa học đem tính lão hóa mạnh:

3FeO + 10HNO3 loãng → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

2FeO + 4H2SO4 (đặc) → Fe2(SO4)3 + SO2 + 4H2O

6. Tính hóa chất của CO

6.1 CO là oxit trung tính

Xem thêm: Vật lí 10 Kết nối tri thức | Giải Vật lí 10 | Giải Vật lí lớp 10 | Giải bài tập Vật lí 10 hay nhất

– Tại ĐK thông thường CO ko phản xạ với nước, axit, bazơ.

6.2 CO là hóa học khử

– Tại sức nóng chừng cao, CO khử được rất nhiều oxit kim loại

CO + CuO → CO2 + Cu

2CO + Fe3O4 → 3Fe + 2CO2

2CO + O2 → 2CO2

7. Ứng dụng của FeO

Chúng được dùng thực hiện hóa học trợ chảy và tạo ra color cho tới men. FeO là hóa học rắn black color, ko tan nội địa, sức nóng nhiệt độ chảy 1370 °C. FeO là 1 trong những hóa học rét mướt chảy mạnh chính vì vậy nó được dùng thực hiện hóa học trợ chảy, hoàn toàn có thể thay cho thế cho tới CaO và PbO.

8. Quý khách hàng đem biết

Ở sức nóng chừng cao, CO hoàn toàn có thể khử được rất nhiều oxit sắt kẽm kim loại về sắt kẽm kim loại (CuO, Fe2O3, ZnO,...)

9. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cách này tại đây hoàn toàn có thể dùng để làm pha chế FeO ?

A. Dùng CO khử Fe2O3 ở 500°C.

B. Nhiệt phân Fe(OH)2 vô bầu không khí.

C. Nhiệt phân Fe(NO3)2

D. Đốt cháy FeS vô oxi.

Hướng dẫn giải

Để pha chế FeO, người tớ khử Fe2O3 vị CO ở sức nóng chừng cao

Đáp án : A

Ví dụ 2: Mệnh đề ko đích là:

A. Fe2+ oxi hoá được Cu.

B. Fe khử được Cu2+ vô hỗn hợp.

C. Fe3+ đem tính lão hóa mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Tính lão hóa của những ion tăng theo đòi loại tự: Fe2+, H+, Cu2+, Ag+

Hướng dẫn giải

Trong sản phẩm năng lượng điện hóa, trật tự những cặp được bố trí như sau Fe2+/Fe , H+/H2, Cu2+ /Cu, Fe3+ / Fe2+

Theo quy tắc α thì Fe2+ chỉ lão hóa được những sắt kẽm kim loại đứng trước nó, ko lão hóa được Cu.

Đáp án : A

Ví dụ 3: Chất này tiếp sau đây phản xạ với Fe tạo ra trở thành thích hợp hóa học Fe(II) ?

A. Cl2 B. hỗn hợp HNO3 loãng

Xem thêm: Giải Hóa 10 trang 34→39 sách Kết nối tri thức

C. hỗn hợp AgNO3 dư D. hỗn hợp HCl đặc

Hướng dẫn giải

Đáp án : D

BÀI VIẾT NỔI BẬT