Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Giải bài xích 1: Góc ở tâm, số đo cung - Sách chỉ dẫn học tập toán 9 luyện 2 trang 71. Sách này nằm trong cỗ VNEN của công tác mới nhất. Dưới trên đây tiếp tục chỉ dẫn vấn đáp và trả lời những thắc mắc nhập bài học kinh nghiệm. Cách thực hiện cụ thể, dễ dàng nắm bắt, Hi vọng những em học viên tóm chất lượng tốt kiến thức và kỹ năng bài học kinh nghiệm.

A. Hoạt động khởi động

 • Vẽ lối tròn xoe tâm O nửa đường kính R, 2 lần bán kính AD (h.1a).
 • Vẽ thừng cung AB = R, nối OB (h.1b).
 • Đỉnh của góc BOA đem gì khác lạ với đỉnh của góc OBA (h.1b)?
 • Vẽ thừng cung BC = R, nối CO, CD (h.1c).
 • Số đo của từng góc: $\widehat{BOA};\; \widehat{BOC};\; \widehat{COD}$ vì chưng từng nào độ?

Giải VNEN toán 9 bài xích 1: Góc ở tâm - số đo cung

Bạn đang xem: Giải VNEN toán 9 bài 1: Góc ở tâm - số đo cung

Trả lời:

Các em triển khai theo lần lượt đòi hỏi của đề bài xích, và để được những hình tương đương với hình nhập sách giáo khoa.

Đỉnh của góc BOA đó là tâm của lối tròn xoe.

$\widehat{BOA} = \widehat{BOC} = \widehat{COD} = 60^\circ$

B. Hoạt động tạo hình con kiến thức

1. Thực hiện tại những hoạt động và sinh hoạt sau

a) Vẽ hình theo phía dẫn và quan lại sát

 • Vẽ lối tròn xoe tâm O nửa đường kính R
 • Vẽ nhị tia đỉnh O, bọn chúng hạn chế lối tròn xoe (O) ứng bên trên những điểm A và B.
 • Quan sát góc AOB (h.2)

Giải VNEN toán 9 bài xích 1: Góc ở tâm - số đo cung

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 72)

c) Luyện luyện ghi nhập vở

Giải VNEN toán 9 bài xích 1: Góc ở tâm - số đo cung

 • Xem hình 1b và cho thấy bên trên hình bại góc nào là là góc ở tâm?
 • Xem hình 3 và cho thấy góc nào là ko nên góc ở tâm? Vì sao?
 • Vẽ lối tròn xoe tâm I nửa đường kính r và vẽ một góc ở tâm; vẽ một góc ko nên góc ở tâm.

d) Chú ý (sgk trang 72)

Trả lời:

c)

Góc ở tâm nhập hình 1b là: $\widehat{AOB}$

Trong hình 3 chỉ mất hình 3a màn trình diễn góc ở tâm vì thế đem đỉnh góc là tâm lối tròn xoe.

Giải VNEN toán 9 bài xích 1: Góc ở tâm - số đo cung

Trong hình vẽ bên trên, góc BOA là góc ở tâm, góc OBC ko nên góc ở tâm.

2. Thực hiện tại những hoạt động và sinh hoạt sau nhằm hiểu về số đo cung bị chắn

a) Quan sát, hiểu và vấn đáp câu hỏi

Xem hình 1b) và mang đến biết:

Góc ở tâm $\widehat{AOB}$ đem số đo vì chưng từng nào độ?

Theo em, cung nhỏ AB đem số đo vì chưng từng nào độ?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 73)

c) Luyện luyện ghi nhập vở

Giải VNEN toán 9 bài xích 1: Góc ở tâm - số đo cung

Xem hình 1c và cho thấy số đo của cung nhỏ BD?

Xem hình 1c và cho thấy số đo của cung nhỏ AD?

Xem hình 5 và cho thấy số đo cung MmP = ...; số đo cung MnP = .....

Phát biểu trúng hoặc sai?

Với nhị điểm A, B bên trên lối tròn xoe (O) nhưng mà AB ko nên là 2 lần bán kính thì cung nhỏ AB đem số đo nhỏ rộng lớn $180^\circ$, còn cung rộng lớn AB đem ố đo to hơn $180^\circ$.

Trả lời:

a) $\widehat{AOB} = 60^\circ$, cung nhỏ AB đem số đo vì chưng $60^\circ$

c) Số đo cung nhỏ BD là: $120^\circ$ vì thế góc ở tâm $\widehat{BOD} = 120^\circ$.

Số đo cung nhỏ AD là: $180^\circ$ vì thế góc ở tâm $\widehat{AOD} = 180^\circ$.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 8 unit 8 Skills 1

Số đo cung MmP là: $110^\circ$; Số đo cung MnP là: $360^\circ - 110^\circ = 250^\circ$;

Phát biểu tiếp tục cho rằng trúng.

3. Thực hiện tại những hoạt động và sinh hoạt sau

a) Quan sát, hiểu hiểu và vấn đáp câu hỏi

Xem hình 1c).

Cho biết số đo của những cung nhỏ AB và BC? So sánh nhị số bại với nhau?

Cho biết số đo của những cung nhỏ AB và AC? Số đo cung nào là rộng lớn hơn? Số đo cung nào là nhỏ hơn?

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 74)

c) Luyện luyện ghi nhập vở 

Xem hình 1c) và đối chiếu nhị cung nhỏ  AB và CD?

Xem hình 1c và đối chiếu nhị cung nhỏ AB và BD?

Trên cũng lối tròn xoe (O), biết số đo cung MN  = $50^\circ$ và số đo cung PQ = 35$^\circ$, đối chiếu nhị cung nhỏ MN và PQ?

d) Chú ý (sgk trang 74)

Trả lời

a) SđAB = sđBC = $60^\circ$

SđAB = $60^\circ$ < SđAC = $120^\circ$

c) SđAB = SđCD = $60^\circ$

Sđ AB = $60^\circ$ < sđ BD = $120^\circ$ 

Cung MN > cung PQ vì thế sđ MN > Sđ PQ

4. Thực hiện tại những hoạt động và sinh hoạt sau nhằm hiểu lúc nào đem số đo cung AB + số đo cung BC = số đo cung AC

a) Quan sát, hiểu và vấn đáp câu hỏi

Xem hình 1c và mang đến biết:

Số đo cung nhỏ AB? Số đo cung nhỏ BC? Số đo cung nhỏ AC?

Từ bại đối chiếu số đo cung AB + số đo cung BC với số đo cung AC.

b) Đọc kĩ nội dung sau (sgk trang 74)

c) Luyện luyện ghi nhập vở

Giải VNEN toán 9 bài xích 1: Góc ở tâm - số đo cung

Xem hình 6 và cho thấy số đo của cung nhỏ PR?

Xem hình 1c và chỉ xét những cung nhỏ, cho thấy Kết luận sau trúng hoặc sai? Vì sao?

số đo cung AB + số đo cung CD = số đo cung AD.

Trả lời:

a) Sđ AB = $60^\circ$; Sđ BC = $60^\circ$; Sđ AC = $120^\circ$;

Xem thêm: Phương trình vô nghiệm khi nào? Bài tập tìm m điển hình

$\Rightarrow $ Sđ AB + Sđ BC = Sđ AC

c) Sđ quảng cáo = $55^\circ + 65^\circ = 120^\circ$

Kết luận tiếp tục cho rằng sai vì thế sđ AB + sđ CD = $120^\circ$ còn Sđ AD = $180^\circ$

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Thế nào là vật liệu.

Thế nào là vật liệu - Tuyển chọn giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn giúp bạn làm bài tập trong SBT KHTN 6.