Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Cu. B. Fe. C. Ag. D. Al....

Câu hỏi:

22/09/2021 4,054

 Xem tiếng giải

Chọn đáp án D

Giải thích:

Xét bám theo sản phẩm năng lượng điện hóa, theo hướng kể từ trái ngược quý phái nên, tính khử của sắt kẽm kim loại tách dần dần. Do vậy những yếu tố đứng ở đầu sản phẩm năng lượng điện hóa sẽ có được tính khử cao hơn nữa.

Câu vấn đáp này còn có hữu ích không?

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án chi tiết

ĐĂNG KÝ VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tiến hành thử nghiệm phản xạ tráng gương của glucozơ bám theo quá trình sau đây:

- Cách 1: Rửa tinh khiết ống thử thủy tinh nghịch bằng phương pháp mang lại vào trong 1 không nhiều kiềm, đun rét mướt nhẹ nhàng, tráng đều, tiếp sau đó sụp cút và tráng lại ống thử vì chưng nước đựng.

- Cách 2: Nhỏ nhập ống thử bên trên 1 ml hỗn hợp AgNO3 1%, tiếp sau đó thêm thắt từng giọt NH3, nhập ống thử xuất hiện tại kết tủa nâu xám của bạc hiđroxit, nhỏ tiếp vài ba giọt hỗn hợp NH3 cho tới Khi kết tủa tan không còn.

- Cách 3: Thêm tiếp 1 ml hỗn hợp glucozơ 1%, đun rét mướt nhẹ nhàng bên trên ngọn lửa đèn va một thời hạn thấy trở thành ống thử sáng bóng loáng như gương.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Trong phản xạ bên trên, glucozơ đã biết thành lão hóa vì chưng hỗn hợp AgNO3/NH3.

(b) Trong bước 2, Khi nhỏ tiếp hỗn hợp NH3 nhập, kết tủa nâu xám của bạc hidroxit bị hòa tan bởi tạo nên trở thành phức bạc [Ag(NH3)2]+.

(c) Trong bước 3, nhằm kết tủa bạc nhanh chóng phụ thuộc vào trở thành ống thử tớ nên luôn luôn nhấp lên xuống đều lếu phù hợp phản xạ.

(d) Tại bước 1, tầm quan trọng của NaOH là nhằm làm sạch sẽ mặt phẳng ống thử.

Số tuyên bố đích thị là

Câu 2:

Saccarozơ (C12H22O11) phản xạ được với hóa học nào là tạo nên trở thành hỗn hợp có màu sắc xanh xao thẫm?

Câu 3:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Hỗn phù hợp Al và BaO (tỉ lệ mol ứng là 1:1) tan trọn vẹn nội địa dư.

Xem thêm: Vật lí 10 Kết nối tri thức | Giải Vật lí 10 | Giải Vật lí lớp 10 | Giải bài tập Vật lí 10 hay nhất

(b) Cho kể từ từ hỗn hợp NaHSO4 cho tới dư nhập hỗn hợp Ba(AlO2)2, thấy xuất hiện tại kết tủa, tiếp sau đó một trong những phần kết tủa bị hòa tan.

(c) Sục 2a mol CO2 nhập hỗn hợp lếu phù hợp chứa chấp a mol NaOH và 0,5a mol Ba(OH)2 nhận được kết tủa.

(d) Phèn chua được dùng thực hiện mượt nước cứng sở hữu tính cứng vĩnh cửu.

(e) Dung dịch lếu phù hợp FeSO4 và H­2SO4 hoàn toàn có thể làm mất đi màu sắc hỗn hợp KMnO4.

(g) Trong xử lý nước cứng, hoàn toàn có thể người sử dụng những vật tư polime sở hữu kỹ năng trao thay đổi cation.

Số tuyên bố đích thị là

Câu 4:

Dung dịch nào là tại đây ko hòa tan được Al2O3?

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi hiđro hóa trọn vẹn hóa học lớn lỏng là triolein (xúc tác Ni, to) xong để nguội, nhận được hóa học lớn rắn là tristearin.

(b) Trong phân tử xenlulozơ, từng gốc glucozơ sở hữu tía group –OH.

(c) Cho Cu(OH)2 nhập hỗn hợp tròng trắng trứng thấy xuất hiện tại gold color.

(d) Phenol (C6H5OH) và anilin đều phản xạ với nước brom tạo nên kết tủa.

(e) Đa số những polime ko tan trong số dung môi thường thì.

Số tuyên bố đích thị là

Câu 6:

Hòa tan m gam Al nhập hỗn hợp HNO3 dư, nhận được 3,36 lít khí NO (đktc) độc nhất. Giá trị của m là

Câu 7:

Khi thủy phân trọn vẹn tripanmitin nhập hỗn hợp NaOH dư thì nhận được glixerol và muối hạt X. Công thức của X là

Câu 8:

Hỗn phù hợp X bao gồm phenyl axetat, metyl benzoat, etyl axetat, điphenyl oxalat và glixerol triaxetat. Thủy phân trọn vẹn 44,28 gam X nhập hỗn hợp NaOH (dư, đun nóng), sở hữu 0,5 mol NaOH phản xạ, nhận được m gam lếu phù hợp muối hạt và 13,08 gam lếu phù hợp Y bao gồm những ancol. Cho toàn cỗ Y thuộc tính với Na dư, nhận được 2,688 lít H2. Giá trị của m là

Câu 9:

Hỗn phù hợp X bao gồm axit oleic và triglixerit Y. Đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X cần thiết một vừa hai phải đầy đủ 10,6 mol O2, nhận được CO2 và 126 gam H2O. Mặt không giống, mang lại 0,12 mol X thuộc tính với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ, đun rét mướt, nhận được glixerol và m gam lếu phù hợp bao gồm natri oleat và natri stearat. Giá trị của m là

Câu 10:

Cho những hóa học sau: alanin, etylamoni axetat, ala-gly, etyl aminoaxetat. Số hóa học phản xạ được với hỗn hợp HCl và hỗn hợp NaOH là

Câu 11:

Ở ĐK phù hợp, phản xạ của K với hóa học nào là tại đây tạo nên trở thành oxit?

Câu 12:

Sục khí CO2 dư nhập hỗn hợp X, nhận được kết tủa. Dung dịch X chứa chấp hóa học nào?

Xem thêm: fe + h2so4 đặc nóng I Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O

Câu 13:

Hòa tan trọn vẹn 8 gam lếu phù hợp X bao gồm FeS và FeS2 nhập V ml hỗn hợp HNO3 2M, nhận được khí NO và hỗn hợp Y. Để thuộc tính không còn những hóa học nhập Y thì nên 250 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M. Kết tủa tạo nên trở thành rước nung nhập bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi nhận được 32,03 gam hóa học rắn Z. Giá trị của V là

Câu 14:

X, Y là nhì cacbohiđrat. X, Y đều không trở nên lão hóa vì chưng AgNO3/NH3. Khi thủy phân trọn vẹn X hoặc Y nhập môi trường thiên nhiên axit đều nhận được một hóa học cơ học Z độc nhất. X, Y theo lần lượt là:

Câu 15:

Ở ĐK thông thường, hóa học X ở thể khí, tan vô cùng không nhiều nội địa, ko lưu giữ sự cháy và sự thở. Tại tình trạng lỏng, X dùng làm bảo vệ huyết. Phân tử X sở hữu link tía. Công thức của X là