Mg + H2SO4 đặc nóng → MgSO4 + H2S + H2O | Mg + H2SO4 ra H2S

Phản ứng Mg + H2SO4 quánh giá hoặc Mg + H2SO4 rời khỏi H2S nằm trong loại phản xạ lão hóa khử và đã được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này là một số trong những bài xích tập dượt đem tương quan về Mg đem điều giải, mời mọc chúng ta đón xem:

 • Mg + 2H2SO4 loãng → MgSO4 + H2
 • Mg + 2H2SO4 quánh, giá → MgSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Mg + 4H2SO4 quánh, giá → 3MgSO4 + S + 4H2O

4Mg + 5H2SO4đặc giá → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Điều khiếu nại phản ứng

Bạn đang xem: Mg + H2SO4 đặc nóng → MgSO4 + H2S + H2O | Mg + H2SO4 ra H2S

Dung dịch H2SO4 quánh

Cách triển khai phản ứng

Cho sắt kẽm kim loại Mg ứng dụng với hỗn hợp axit sunfric quánh.

Hiện tượng phân biệt phản ứng

Kim loại tan dần dần tạo ra trở nên hỗn hợp ko màu sắc và đem khí ko màu sắc mùi hương trứng thối bay rời khỏi.

Bạn đem biết

Khi mang lại Mg ứng dụng với axit sunfuric quánh giá hoàn toàn có thể đưa đến thành phầm khử là khí SO2; H2S và S.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho phản xạ sau: Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2S + H2O

Hệ số tối giản của H2SO4 vô phương trình bên trên là:

A. 4     B. 5     C. 6     D. 7

Hướng dẫn giải:

Đáp án A

Xem thêm: Công thức tính số liên kết pi

4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Ví dụ 2: Cho sắt kẽm kim loại Mg ứng dụng với axit sunfuric quánh giá thấy bay rời khỏi khí ko màu sắc mùi hương trứng thối. Sản phẩm khử của axit sunfuric là:

A. S     B. SO2     C. H2S     D. SO3

Hướng dẫn giải:

Đáp án C

4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Ví dụ 3: Khi mang lại Mg ứng dụng với axit sunfuric quánh giá nhận được muối hạt X và khí ko màu sắc đem mùi hương trứng thối. Cho hỗn hợp X ứng dụng với hỗn hợp BaCl2 dư nhận được 2,33 g kết tủa.Khối lượng Mg nhập cuộc phản xạ là

A. 1,2 g     B. 0,12 g     C. 2,4 g     D. 0,24 g

Hướng dẫn giải:

Đáp án D

Phương trình phản ứng: 4Mg +5H2SO4 → 4MgSO4 + H2S + 4H2O

Xem thêm: Giáo viên góp ý về SGK Vật lí 10, bộ Kết nối tri thức với cuộc sống

MgSO4 + BaCl2 → MgCl2 + BaSO4

nMg = nBaSO4 = 0,01 mol ⇒ mMg = 0,24 g

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • 2Mg + O2 → 2MgO
 • Mg + Cl2 → MgCl2
 • Mg + Br2 → MgBr2
 • Mg + I2 → MgI2
 • Mg + S → MgS
 • Mg + HCl → MgCl2 + H2
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + H2
 • Mg + 2H3PO4 → Mg3(PO4)2 + 3H2
 • Mg + 4HNO3 → Mg(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + NH4NO3 + 3H2O
 • 5Mg + 12HNO3 → 5Mg(NO3)2 + N2 + 6H2O
 • 4Mg + 10HNO3 → 4Mg(NO3)2 + N2O + 5H2O
 • 3Mg + 8HNO3 → 3Mg(NO3)2 + 2NO + 4H2O
 • Mg + 2H2SO4 → MgSO4 + SO2 + 2H2O
 • 3Mg + 4H2SO4 → 3MgSO4 + S + 4H2O
 • Mg + 2CH3COOH → (CH3COO)2Mg + H2
 • Mg + 2H2O → Mg(OH)2 + H2
 • Mg + 2FeCl3 → MgCl2 + 2FeCl2
 • Mg + 2Fe(NO3)3 → Mg(NO3)2 + 2Fe(NO3)2
 • Mg + 2Fe2(SO4)3 → MgSO4 + 2FeSO4
 • 3Mg + 2Fe2(SO4)3 → 3MgSO4 + 2Fe
 • 3Mg + 2Fe(NO3)3 → 3Mg(NO3)2 + 2Fe
 • 3Mg + 2FeCl3 → 3MgCl2 + 2Fe
 • Mg + CuCl2 → MgCl2 + Cu
 • Mg + Cu(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Cu
 • Mg + CuSO4 → MgSO4 + Cu
 • Mg + PbSO4 → MgSO4 + Pb
 • Mg + Pb(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Pb
 • Mg + 2AgNO3 → Mg(NO3)2 + Ag
 • Mg + 2ZnSO4 → MgSO4 + Zn
 • Mg + Zn(NO3)2 → Mg(NO3)2 + Zn
 • Mg + ZnCl2 → MgCl2 + Zn
 • 2Mg + SO2 → 2MgO + S
 • 2Mg + CO2 → 2MgO + C

BÀI VIẾT NỔI BẬT


TỔNG HỢP ĐỀ THI GIỮA KỲ 2 MÔN TOÁN LỚP 8 2023 - 2024 KÈM LỜI GIẢI

MATHX.VN gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh tổng hợp Bộ 5 đề kiểm tra giữa học kì II môn Toán lớp 8 (có đáp án kèm lời giải chi tiết) sách mới. Cách diều - Kết nối tri thức - Chân trời sáng tạo. Học sinh luyện tập lại kiến thức cũng như làm quen với các dạng toán trong đề thi sau khi ôn tập qua đề cương bằng cách trình bày chi tiết lời giải ra vở. Chúc các con ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới!​