Sản phẩm của pha sáng gồm có:

Cho những giải pháp sau:
(1) Tăng diện tích S lá hít vào khả năng chiếu sáng là tăng cường mức độ quang quẻ thích hợp kéo theo tăng thu thập hóa học cơ học nhập cây tăng năng suất cây xanh.
(2) Điều khiển tăng diện tích S cỗ lá nhờ những biện pháp: bón phân, tưới nước hợp lí, tiến hành nghệ thuật che chở tương thích so với từng loại và kiểu như cây xanh.
(3) Điều tiết hoạt động và sinh hoạt quang quẻ thích hợp của lá bằng phương pháp vận dụng những giải pháp nghệ thuật che chở, bón phân, tưới nước hợp lí, tương thích so với từng loại và kiểu như cây xanh. Tạo ĐK cho tới cây hít vào và trả hóa tích điện mặt mày trời một cơ hội với hiệu suất cao.
(4) Trồng cây với tỷ lệ dày đặc nhằm là nhận được không ít khả năng chiếu sáng cho tới quang quẻ thích hợp.
(5) Tuyển chọn lựa cách người sử dụng cây với sự phân bổ thành phầm quang quẻ thích hợp nhập những thành phần có mức giá trị tài chính với tỷ trọng cao (hạt, trái khoáy, củ,...) tăng thông số tài chính của cây xanh.
(6) Các giải pháp nông: sinh bón phân hợp lí.
Những giải pháp này bên trên phía trên được dùng nhằm tăng năng suất cây xanh trải qua thay đổi quang quẻ hợp?