So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp đầy đủ nhất

Các em và được nghiên cứu và phân tích về 2 dạng phát triển sơ cung cấp và loại cung cấp nhập công tác Sinh học tập lớp 11, thông qua đó lập bảng so sánh chúng thông qua chuyện những tiêu chuẩn cần thiết.

Bảng đối chiếu sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp

Tiêu chí

Sinh trưởng sơ cấp

Bạn đang xem: So sánh sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp đầy đủ nhất

Xem thêm: Lớp 4 - Sách giải lớp 4, giải toán lớp 4 trong sách giáo khoa, vở bài

Sinh trưởng loại cấp

Khái niệm Là mẫu mã phát triển thực hiện mang lại cây rộng lớn và cao lên tự sự phân loại tế bào tế bào phân sinh đỉnh. Là mẫu mã phát triển thực hiện thân thuộc cây to tướng đi ra tự sự phân loại tế bào của tế bào phân sinh mặt mày.
Dạng dây Một lá búp và chóp thân thuộc nhị lá búp còn non. Hai lá búp.
Nơi sinh trưởng Mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh mặt mày (tầng sinh vỏ và tầng sinh mạch).
Đặc điểm bó mạch Xếp lộn xộn. Xếp ông xã hóa học nhị mặt mày tầng sinh mạch.
Kích thước thân Lớn
Dạng sinh trưởng Sinh trưởng độ cao. Sinh trưởng chiều ngang.
Thời gian ngoan sống Thường sinh sống 1 năm. Thường sinh sống nhiều năm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới phía trên nhằm vận chuyển về Bảng đối chiếu sinh trưởng sơ cấp và sinh trưởng thứ cấp cụ thể nhất file PDF trọn vẹn miễn phí

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì? Có người khẽ nói (Miễn phí)

Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì? Có người khẽ nói: - Bẩm, dễ có khi đê vỡ! Ngài cau mặt, gắt rằng: - Mặc kệ! (Phạm Duy Tốn) A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép. B. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. C. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. D. Nối các từ nằm trong một liên danh.