Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Skills 2 - trang 25 - Global Success

Listening

1. Work in pairs. Discuss the following question.

What bởi you lượt thích or dislike about life in the countryside?

A: Do you lượt thích life in the countryside?

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Skills 2 - trang 25 - Global Success

B: Yes, of course. I love quiet and peaceful villages. I can bởi many activities in nature such as going fishing, flying a kite, and swimming in a lake. I think it’s very enjoyable vĩ đại live in the countryside. 

Dịch nghĩa:

(A: quý khách hàng với mến cuộc sống đời thường ở vùng quê không?

B: Vâng, tất yếu. Tôi yêu thương những ngôi thôn yên ổn tĩnh và thanh thản. Tôi rất có thể triển khai nhiều sinh hoạt nhập ngẫu nhiên như cút câu cá, thả diều và bơi lội nhập hồ nước. Tôi nghĩ về sinh sống ở vùng quê cực kỳ thú vị.)

2. Listen vĩ đại three people talking about life in the countryside. Choose the opinion (A - C) that each speaker (1 - 3) expresses.

Transcript: 

Speaker 1: I chose vĩ đại live in a village because the relationships between people here are very good. There is a great sense of community here. The people welcome neighbours vĩ đại their homes. They are always willing vĩ đại help each other. They share almost everything with one another.

Speaker 2: There are many things I don't lượt thích about life in the countryside. There aren't many good schools or colleges. It's boring here because there aren't many places for entertainment lượt thích theatres, cinemas, etc. Transportation is another big problem. There are few means of public transport. And in general, there are many things that we should bởi vĩ đại improve the life of villagers.

Speaker 3: I love vĩ đại live in the countryside. It is spacious. We can bởi many, many things that are hard vĩ đại bởi in the thành phố. We can go swimming, play football, fly kites and bởi other interesting things. Life is also peaceful and simple here.

Opinions

A. I don't lượt thích rural life because there are not many good schools and colleges. And entertainment and means of transport are very poor.

B. I lượt thích rural life because the people here are close vĩ đại each other.

C. I want vĩ đại live in the countryside because there are many things I can't easily bởi in the thành phố.

Speaker 1:

Đáp án: B. I lượt thích rural life because the people here are close vĩ đại each other. (Tôi mến cuộc sống vùng quê vì thế người xem ở phía trên thân thiện cùng nhau.)

Giải thích: Người trình bày A lựa chọn sinh sống ở vùng quê vì thế quan hệ thân thiện người xem chất lượng tốt (I choose vĩ đại live in a village because the relationships between people here are very good.). Họ “welcome neighbours vĩ đại their homes” (chào đón láng giềng cho tới nhà), “willing vĩ đại help each other” (sẵn sàng trợ giúp nhau), “share almost everything” (chia sẻ từng thứ). Các vấn đề này trùng khớp với phương á B. 

Speaker 2:

Đáp án: A. I don't lượt thích rural life because there are not many good schools and colleges. And entertainment and means of transport are very poor. (Tôi ko mến cuộc sống vùng quê vì thế không tồn tại nhiều ngôi trường học tập chất lượng tốt. Giải trí và giao thông vận tải công cùng với xoàng.)

Giải thích: Người trình bày B ko mến cuộc sống ở vùng quê (There are many things I don't lượt thích about life in the countryside) vì thế không tồn tại nhiều ngôi trường học tập chất lượng tốt (There aren't many good schools or colleges.) và không tồn tại nhiều điểm vui chơi (theatres, cinemas,etc), Hình như, ở quê với không nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải công nằm trong (few means of public transport). Các vấn đề này trùng khớp với phương án A

Speaker 3:

Đáp án: C. I want vĩ đại live in the countryside because there are many things I can't easily bởi in the thành phố. (Tôi mong muốn sinh sống ở vùng quê vì thế nhiều loại tôi ko thể thực hiện ở trở thành phố)

Giải thích: Người trình bày C mến sinh sống ở vùng quê (I love vĩ đại live in the countryside) vì thế rất có thể thực hiện những việc khó khăn rất có thể thực hiện ở TP. Hồ Chí Minh (go swimming, play football, fly kites and bởi other interesting things.) và cuộc sống thì yên ổn bình và giản dị và đơn giản (Life is also peaceful and simple here.). Các vấn đề bên trên trùng khớp với phương án C.

3. Listen again and choose the correct answer A, B, or C.

 1. According vĩ đại speaker 1, there is a great sense of _____ in his village.

A. security           B. duty                       C. community 

Đáp án: C. community (cộng đồng)

Giải thích:

 • Từ khóa: speaker 1, great sense of 

 • Vị trí thông tin: There is a great sense of community here.

→ Bài nghe nhắc tới a sense of community (ý thức nằm trong đồng) chứ không tồn tại vấn đề về security (an ninh) hoặc duty (trách nhiệm)

 1. Speaker 1 says that people in his village are very _____.

A. supportive          B. unsociable             C. well-trained  

Đáp án: A. supportive (hỗ trợ) 

Giải thích:

 • Từ khóa: speaker 1, people 

 • Vị trí thông tin: The people welcome neighbours vĩ đại their homes. They are always willing vĩ đại help each other. They share almost everything with one another.

→ Bài nghe nhắc tới việc người xem mừng đón láng giềng cho tới mái ấm (welcome neighbours vĩ đại their homes), sẵn sàng trợ giúp ( willing vĩ đại help each other) và share từng chuyện). Các vấn đề này minh chứng người nhập thôn cực kỳ supportive (hỗ trợ)

 1. In speaker 2’s opinion, _____ is a big problem in the countryside.

  Xem thêm: Cơ sở tế bào học của việc tạo giống thuần dựa trên nguồn biến dị tổ hợp là

A. the cost of living B. safety                C. transportation 

Đáp án: C. transportation (giao thông) 

Giải thích:

 • Từ khóa: speaker 2’s opinion, big problem  

 • Vị trí thông tin: Transportation is another big problem. There are few means of public transport.

→ Bài nghe trình bày giao thông vận tải là 1 trong yếu tố rộng lớn không giống là giao thông vận tải và cho thấy ở vùng quê với cực kỳ không nhiều phương tiện đi lại giao thông vận tải. Speaker 2 ko trình bày về ngân sách sinh sống (cost of living) hoặc sự an toàn và đáng tin cậy (safety) 

 1. Speaker 2 says that they should _____ in the countryside.

A. improve the lives of people                     B. prevent crime            C. protect nature 

Đáp án: A. improve the lives of people (cải thiện cuộc sống đời thường của từng người) 

Giải thích:

 • Từ khóa: speaker 2, should

 • Vị trí thông tin: And in general, there are many things that we should bởi vĩ đại improve the life of villagers.

→ Bài nghe cho thấy chủ ý của Speaker 2 là nhiều loại cần phải thực hiện nhằm nâng cao cuộc sống của những người nhập thôn. Speaker 2 ko nhắc đến việc ngăn ngừa tội phạm (prevent crime) hoặc bảo đảm an toàn vạn vật thiên nhiên (protect nature)

 1. According vĩ đại speaker 3, life in the countryside is peaceful and _____.

A. slow                         B. simple             C. safe 

Đáp án: B. simple (đơn giản) 

Giải thích:

 • Từ khóa: speaker 3, peaceful

 • Vị trí thông tin: Life is also peaceful and simple here.

→ Speaker 3 cho thấy cuộc sống ở quê thì yên ổn bình (peaceful) và giản dị và đơn giản (simple). Không với vấn đề cuộc sống ở quê thì chậm chạp (slow) và an toàn và đáng tin cậy (safe). 

Writing 

4. Work in groups. Discuss and write what you lượt thích or dislike about life in the countryside.

Like

Dislike

 • low cost of living (chi phí sinh sống thấp  

 • many cheap things (nhiều đồ vật rẻ)

 • less pollution (ít độc hại hơn)

 • quiet and peaceful (yên tĩnh và thanh bình)

 • close vĩ đại nature (gần gũi với thiên nhiên)

 • not many entertainment places, such as theatres, cinemas, etc. (không nhiều điểm vui chơi như mái ấm hát, rạp phim, …)

 • poor means of transport (phương tiện giao thông vận tải kém)

 • not many schools, hospitals,... (ít ngôi trường học tập, khám đa khoa,...)

 • less job opportunities ( không nhiều thời cơ công việc)

5. Write a paragraph (80 - 100 words) about what you lượt thích or dislike about life in the countryside.

There are some things I lượt thích about life in the countryside. The peaceful environment is sánh relaxing. There are no loud noises or busy streets lượt thích in the thành phố. I also love the fresh air and the beautiful scenery. Moreover, people have a sense of community here. They are friendly and supportive, and I feel lượt thích I am part of a family. I can communicate more easily with villagers kêu ca with people in cities. The environment is less polluted kêu ca in the thành phố because there are just a few cars and factories. Overall, life in the countryside brings bu more happiness. 

Dịch nghĩa:

Có một số trong những điều tôi mến về cuộc sống đời thường ở vùng quê. Môi ngôi trường yên ổn bình thiệt thư giãn và giải trí. Không với những giờ đồng hồ tiếng ồn ào hoặc những tuyến đường tấp nập như ở TP. Hồ Chí Minh. Tôi cũng mến bầu không khí trong sạch và cảnh quan. Hơn nữa, từng người dân có ý thức xã hội ở phía trên. Họ cực kỳ thân thiện thiện và tương hỗ, và tôi cảm nhận thấy như bản thân là 1 trong phần của một mái ấm gia đình. Tôi rất có thể tiếp xúc đơn giản dễ dàng rộng lớn với dân thôn rộng lớn là với những người dân ở TP. Hồ Chí Minh. Môi ngôi trường không nhiều độc hại rộng lớn ở TP. Hồ Chí Minh vì thế có duy nhất một vài ba xe pháo tương đối và xí nghiệp sản xuất. Nhìn công cộng, cuộc sống đời thường ở vùng quê mang đến mang đến tôi nhiều niềm hạnh phúc rộng lớn.

Trên đó là toàn cỗ đáp án và lý giải cụ thể bài bác tập dượt SGK Tiếng Anh 8 Unit 2: Skills 2. Thông qua chuyện nội dung bài viết bên trên, Anh ngữ ZIM kỳ vọng rằng học viên tiếp tục mạnh mẽ và tự tin tiếp thu kiến thức chất lượng tốt với môn Tiếng Anh 8 Global Success.

Xem thêm: FeO + CO → Fe + CO2↑ | FeO ra Fe | CO ra CO2

Ngoài rời khỏi, Anh ngữ ZIM hiện giờ đang tổ chức triển khai những khóa học tập IELTS Junior với công tác được kiến tạo dựa vào sự kết hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, canh ty học viên trung học cơ sở đoạt được bài bác đua IELTS, trở nên tân tiến kỹ năng xã hội và mạnh mẽ và tự tin dùng giờ đồng hồ Anh.

Xem tiếp: Tiếng Anh 8 unit 2 looking back


Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, chữa trị bài bác tập dượt bên trên trình diễn đàn ZIM Helper bởi những Giảng viên trình độ đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.