Giải vở bài tập Khoa học lớp 5 phần 1: Con người và sức khoẻ

Bài 1: Sự sinh đẻ trang 5Giải câu 1, 2, 3, 4 bài bác 1: Sự sinh đẻ trang 5, 6 VBT Khoa học tập 5. Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích với vấn đề với trong những hình 1, 2, 3 trang 4, 5 SGK Xem điều giải Bài 4: Cơ thể tất cả chúng ta được tạo hình như vậy nào? trang 10Giải câu 1, 2, 3 Bài 4: Cơ thể tất cả chúng ta được tạo hình như vậy nào? trang 10, 11 VBT Khoa học tập 5. Câu 3: Chọn những vấn đề mang lại trước nhập sườn nhằm điền nhập khu vực ... bên dưới từng hình mang lại phù hợp Xem điều giải

Bài 5: Cần làm cái gi nhằm cả u và em bé xíu đều khỏe? trang 11

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài 5: Cần làm cái gi nhằm cả u và em bé xíu đều khỏe? trang 11, 12 VBT Khoa học tập 5. Câu 5: Khoanh tròn trĩnh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Xem điều giải

Bài 6: Từ khi mới mẻ sinh cho tới tuổi hạc mới lớn trang 13Giải câu 1, 2, 3 Bài 6: Từ khi mới mẻ sinh cho tới tuổi hạc mới lớn trang 13, 14 VBT Khoa học tập 5. Câu 1: Nối sườn chữ ở cột A với sườn chữ ở cột B mang lại phù hợp Xem điều giải

Bài 7: Từ tuổi hạc thiếu niên cho tới tuổi hạc già cả trang 15

Giải câu 1, 2 Bài 7: Từ tuổi hạc thiếu niên cho tới tuổi hạc già cả trang 15 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Xem điều giải

Bài 8: Vệ sinh ở tuổi hạc mới lớn trang 16Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 8: Vệ sinh ở tuổi hạc mới lớn trang 16, 17 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng Xem điều giải

Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với những hóa học khiến cho nghiện trang 18

Giải câu 1, 2 Bài 9 - 10: Thực hành: Nói "Không!" Đối với những hóa học khiến cho nghiện trang 18, 19, đôi mươi VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Xem điều giải

Bài 11: Dùng dung dịch an toàn và tin cậy trang 21Giải câu 1, 2, 3 Bài 11: Dùng dung dịch an toàn và tin cậy trang 21, 22 VBT Khoa học tập 5. Câu 1:Nối thắc mắc ở cột A với câu vấn đáp ở cột B mang lại phù hợp Xem điều giải Bài 13: Phòng dịch nóng bức chảy máu trang 24Giải câu 1, 2, 3 Bài 13: Phòng dịch nóng bức chảy máu trang 24, 25 VBT Khoa học tập 5. Câu 1: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích Xem điều giải

Bài 14: Phòng dịch viên óc trang 26

Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 14: Phòng dịch viên óc trang 26, 27, 28 VBT Khoa học tập 5. Câu 3: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Xem điều giải

Bài 15: Phòng dịch viên gan góc A trang 28Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 15: Phòng dịch viên gan góc A trang 28, 29, 30 VBT Khoa học tập 5. Câu 3: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đích Xem điều giải

Bài 16: Phòng tách Sida trang 31

Giải câu 1, 2, 3 Bài 16: Phòng tách Sida trang 31, 32 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Xem điều giải

Bài 17: Thái chừng so với người nhiễm Sida trang 33Giải câu 1, 2, 3, 4 Bài 17: Thái chừng so với người nhiễm Sida trang 33, 34, 35 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng Xem điều giải Bài 19: Phòng tách tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường đi bộ trang 37Giải câu 1, 2, 3 Bài 19: Phòng tách tai nạn thương tâm giao thông vận tải đường đi bộ trang 37, 38 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng Xem điều giải

Bài đôi mươi - 21: Ôn tập: Con người và sức mạnh trang 38

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài đôi mươi - 21: Ôn tập: Con người và sức mạnh trang 38, 39, 40, 41 VBT Khoa học tập 5. Câu 2: Khoanh nhập vần âm trước câu vấn đáp đúng

Xem điều giải

BÀI VIẾT NỔI BẬT