Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao gồm

Nhân tố sinh thái xanh vô sinh bao gồm

Bạn đang xem: Nhân tố sinh thái vô sinh bao gồm

A. toàn bộ những yếu tố cơ vật lý, hoá học tập của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

B. khu đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, độ sáng , những yếu tố cơ vật lý xung quanh loại vật.

Xem thêm: CT tính liên kết xích ma trong HCHC

C. khu đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, độ sáng , những hóa học hoá học tập của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

Xem thêm: fe + h2so4 đặc nóng I Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O

D. khu đất, nước, bầu không khí, nhiệt độ, độ sáng, nhiệt độ chừng của môi trường thiên nhiên xung xung quanh loại vật.

Đáp án A

- Nhân tố sinh thái xanh là toàn bộ những yếu tố môi trường thiên nhiên sở hữu tác động thẳng hoặc con gián tiếp cho tới cuộc sống loại vật. được phân thành 2 nhóm:
* Nhóm nhân tố sinh thái vô sinh:
- Là toàn bộ những yếu tố vật lí, chất hóa học của môi trường thiên nhiên xung quanh loại vật.
* Nhóm yếu tố sinh thái xanh hữu sinh:
- Là quan hệ thân thiết loại vật này với loại vật không giống sinh sống xung xung quanh, vô cơ thế giới là yếu tố sinh thái xanh sở hữu tác dụng rất rộng cho tới sự phát triển và cách tân và phát triển của loại vật.
Trong những đáp án bên trên, đáp án A là đích thị và vừa đủ nhất.
→ Đáp án A

BÀI VIẾT NỔI BẬT