Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử ?

Cho phản xạ hóa học: Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O Tỉ lệ thân thuộc số vẹn toàn tử clo nhập vai trò hóa học lão hóa và số vẹn toàn tử ?

Cho phản xạ hóa học: Cl2 + KOH Screenshot_7.pngKCl + KClO3 + H2O
Tỉ lệ thân thuộc số vẹn toàn tử clo nhập vai trò hóa học lão hóa và số vẹn toàn tử clo nhập vai trò hóa học khử nhập phương trình chất hóa học của phản xạ đang được mang đến ứng là

Bạn đang xem: Cho phản ứng hóa học: Cl2 + KOH KCl + KClO3 + H2O Tỉ lệ giữa số nguyên tử clo đóng vai trò chất oxi hóa và số nguyên tử ?

Đáp án C

\(5*|Cl^0 + e \Rightarrow Cl^-\)

Xem thêm: Soạn bài Những ngôi sao xa xôi | Ngắn nhất Soạn văn 9.

\(1*|Cl^0 \Rightarrow Cl^{+5} + 5e\)

Tỷ lệ vẹn toàn tử clo nhập vai trò hóa học lão hóa và số vẹn toàn tử nhập vai trò hóa học khử là:\(5:1\)

Chọn C

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì? Có người khẽ nói (Miễn phí)

Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì? Có người khẽ nói: - Bẩm, dễ có khi đê vỡ! Ngài cau mặt, gắt rằng: - Mặc kệ! (Phạm Duy Tốn) A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép. B. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. C. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. D. Nối các từ nằm trong một liên danh.