Lý thuyết Cấp số nhân - SGK Toán 11 Kết nối tri thức | SGK Toán 11 - Kết nối tri thức


1. Định nghĩa

Sách giáo khoa lớp 12 - Kết nối trí thức (mới)

Tải pdf, coi online sgk lớp 12 mới nhất không thiếu thốn những môn

Bạn đang xem: Lý thuyết Cấp số nhân - SGK Toán 11 Kết nối tri thức | SGK Toán 11 - Kết nối tri thức

1. Định nghĩa

Cấp số nhân là một trong sản phẩm số (hữu hạn hoặc vô hạn), nhập bại Tính từ lúc số hạng loại nhị, từng số hạng đều là tích của số hạng tức thì trước nó với một trong những ko thay đổi q.

Số q được gọi là công bội của cấp cho số nhân.

Cấp số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\)với công bội q được mang lại tự hệ thức truy hồi

\({u_n} = {u_{n - 1}}.q,n \in {\mathbb{N}^*}\)

* Chú ý: Dãy \(\left( {{u_n}} \right)\) là cấp cho số nhân thì \({u_k}^2 = {u_{k - 1}}.{u_{k + 1}}\left( {k \ge 2} \right)\).

2. Số hạng tổng quát

Nếu một cấp cho số nhân sở hữu số hạng đầu \({u_1}\) và công bội q thì số hạng tổng quát mắng \({u_n}\)của nó được xác lập tự công thức

\({u_n} = {u_1}.{q^{n - 1}},n \ge 2\)

3. Tổng của n số hạng đầu của một cấp cho số nhân

Cho cấp cho số nhân \(\left( {{u_n}} \right)\)với công bội \(q \ne 1\). Đặt \({S_n} = {u_1} + {u_2} + {u_3} + ... + {u_n}\). Khi đó

\({S_n} = \frac{{{u_1}\left( {1 - {q^n}} \right)}}{{1 - q}}\)

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 8 unit 8 Skills 1


Bình luận

Chia sẻ

 • Giải mục 1 trang 52, 53 SGK Toán 11 luyện 1 - Kết nối trí thức

  Cho sản phẩm số (left( {{u_n}} right)) với ({u_n} = {3.2^n}) a) Viết năm số hạng đầu của sản phẩm số này b) Dự đoán hệ thức truy hồi tương tác thân thiện ({u_n}) và ({u_{n - 1}})

 • Giải mục 2 trang 53, 54 SGK Toán 11 luyện 1 - Kết nối trí thức

  Cho cấp cho số nhân (left( {{u_n}} right)) với số hạng đầu ({u_1}) và công bội (q) a) Tính những số hạng ({u_2},{u_3},{u_4},{u_5}) theo đuổi ({u_1}) và (q). b) Dự đoán công thức tính số hạng loại n theo đuổi ({u_1}) và (q).

 • Giải mục 3 trang 54, 55 SGK Toán 11 luyện 1 - Kết nối trí thức

  Cho cấp cho số nhân (left( {{u_n}} right)) với số hạng đầu ({u_1} = a) và công bội (q ne 1) Để tính tổng của n số hạng đầu ({S_n} = {u_1} + {u_2} + ldots + {u_{n - 1}} + {u_n})

 • Bài 2.15 trang 55 SGK Toán 11 luyện 1 - Kết nối trí thức

  Xác ấn định công bội, số hạng loại 5, số hạng tổng quát mắng và số hạng loại 100 của từng cấp cho số nhân sau: a) 1, 4, 16, …; b) (2, - frac{1}{2},frac{1}{8},; ldots )

 • Bài 2.16 trang 55 SGK Toán 11 luyện 1 - Kết nối trí thức

  Viết năm số hạng đầu của từng sản phẩm số (left( {{u_n}} right)) sau và coi nó liệu có phải là cấp cho số nhân ko. Nếu nó là cấp cho số nhân, hãy thám thính công bội q và ghi chép công thức số hạng tổng quát mắng của chính nó bên dưới dạng ({u_n} = {u_1}.{q^{n - 1}})

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Xem thêm: Hình nào sau đây có nhiều trục đối xứng nhất?

Báo lỗi - Góp ý

2K7 nhập cuộc tức thì group nhằm nhận vấn đề thi tuyển, tư liệu không lấy phí, trao thay đổi học hành nhé!

>> Lộ Trình Sun 2025 - 3IN1 - 1 suốt thời gian ôn 3 kì ganh đua (Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐGNL; ĐGTD) bên trên Tuyensinh247.com. Đầy đầy đủ theo đuổi 3 đầu sách, Thầy Cô giáo chất lượng tốt, 3 bước chi tiết: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng đáp ứng nhu cầu từng kì ganh đua.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Đề tài và chủ đề tác phẩm văn chương

Đề tài không mới thì suy nghĩ và tình cảm phải mới. Mà muốn có suy nghĩ và tình cảm mới thì trước hết phải chân thật. Cái thật của mọi người sẽ không ai giống ai, do vậy nó đơm thành những hoa trái khác nhau. Sự giả dối hay làm xiếc ở đây tất sẽ cho những hoa trái dị dạng.

SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S

SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.