Điện trường là gì ?

 1. Điện ngôi trường, Lực năng lượng điện trường
 • Các năng lượng điện nằm trong vết đẩy nhau, những năng lượng điện trái khoáy vết bú mớm nhau là vì lực tĩnh điện xuất hiện nay trong số những năng lượng điện tê liệt.
 • Môi ngôi trường xung xung quanh những năng lượng điện với tồn bên trên lực tĩnh năng lượng điện gọi là điện ngôi trường.
 • Lực tĩnh năng lượng điện chỉ tồn bên trên nhập năng lượng điện ngôi trường nên lực tĩnh năng lượng điện hay còn gọi là lực năng lượng điện trường
 1. Định luật Culông
 • Một năng lượng điện Q sẽ tạo nên đi ra xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Đưa nhập năng lượng điện ngôi trường này một năng lượng điện dương q ( gọi là năng lượng điện test ). Lực năng lượng điện ngôi trường thuộc tính thân ái nhị năng lượng điện này có:
 • Độ rộng lớn xác lập theo đòi biểu thức của lăm le luật Culông: F = q.Q/d2

                                      d– khoảng cách thân ái nhị năng lượng điện q và Q

Công thức bên trên đúng lúc không khí xung xung quanh những năng lượng điện là chân ko, Nếu không khí xung xung quanh những năng lượng điện là hóa học năng lượng điện môi với hằng số năng lượng điện môi e thì lực năng lượng điện ngôi trường giảm xuống e phen xác lập theo đòi biểu thức:

Bạn đang xem: Điện trường là gì ?

F= .109.q.Q/e.d2

Như vậy, độ lớn của lực năng lượng điện ngôi trường dựa vào độ lớn của những năng lượng điện và có mức giá trị càng nhỏ bên trên điểm càng xa nơi đặt năng lượng điện Q ( là năng lượng điện tạo ra năng lượng điện ngôi trường ) nhập môi trường xung quanh chân không, lực năng lượng điện ngôi trường là lớn nhất

Trong hệ đơn vị chức năng hợp lí SI:

F với đơn vị chức năng là Niu tơn (N); Q và q với đơn vị chức năng là culông (C ); d với đơn vị chức năng là mét (m)

Đơn vị đo năng lượng điện là: Culông ( C). Hai vật nhiễm năng lượng điện đặt điều xa nhau 1mét (m) thì lực tính năng lượng điện thuộc tính thân ái bọn chúng là 1 trong Niutơn (N) khi số lượng năng lượng điện trong những vật là 1Culông (C).

Trên thực tiễn, một vật nhiễm lượng năng lượng điện 1 Culông là lượng năng lượng điện rất lớn

 • Phương của lực năng lượng điện ngôi trường là đường thẳng liền mạch nối nhị năng lượng điện Q và q
 • Chiều của lực năng lượng điện ngôi trường hướng ra phía xa xăm nếu như Q dương ( tức là Q và q  cùng vết, hình H1.2a) và hướng về phía nhau nếu như Q âm ( tức là Q và q  trái vết, hình H1.2b)

 Như vậy, lực năng lượng điện ngôi trường là 1 trong đại lượng với hướng ( véc tơ )

 hinh 1.2

 1. Cường phỏng năng lượng điện trường
 • Lập tỷ số: E = F/q . Gọi E là véc tơ độ mạnh năng lượng điện trường ( gọi tắt là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường ) tạo nên bơỉ năng lượng điện Q, ko tùy theo năng lượng điện test q. Độ rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E dựa vào kích cỡ của năng lượng điện Q tạo nên năng lượng điện ngôi trường. ở điểm càng xa xăm đối với nơi đặt của năng lượng điện Q, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường càng nhỏ.
 • Độ rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện trường: E = 9.109.Q/e.d2

Đơn vị của độ mạnh năng lượng điện trường: C/m2 . 1 C/m2 là độ mạnh năng lượng điện trường thọ tự năng lượng điện 1 Culông bên trên điểm cơ hội năng lượng điện tê liệt 1mét.

Ghi chú: ở phần sau khoản thời gian thể hiện định nghĩa năng lượng điện thế, năng lượng điện áp sẽ có được khái niệm đơn vị chức năng đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo đòi đơn vị chức năng đo năng lượng điện thế.

 • Phương của E là đường thẳng liền mạch nối từ vựng trí đặt điều năng lượng điện Q (tạo đi ra năng lượng điện trường) tới điểm cần thiết xác lập độ mạnh năng lượng điện trường
 • Chiều của E hướng ra phía xa xăm năng lượng điện Q nếu như Q là năng lượng điện dương và khuynh hướng về Q nếu như Q là năng lượng điện âm.

Nghĩa là: Phương và chiều của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường trùng với lực năng lượng điện trường

 • Cường phỏng năng lượng điện ngôi trường đặc thù mang lại tác dụng lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm nhập năng lượng điện ngôi trường.
 1. Công của lực năng lượng điện ngôi trường, Điện áp, Điện thế
 • Trong năng lượng điện trường thọ tự năng lượng điện Q, độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E tạo nên lực năng lượng điện ngôi trường F thuộc tính lên năng lượng điện test q dương thực hiện mang lại diện tích S q dịch rời kể từ điểm M tới điểm N nhập năng lượng điện ngôi trường, khoảng cách thân ái điểm M và N là d. Công AMN thực hiện năng lượng điện q dịch rời kể từ M cho tới N gọi là công của lực năng lượng điện trường (còn gọi là công của năng lượng điện trường), AMN không phụ nằm trong nhập dạng đường dịch rời của q nhưng mà chỉ tùy theo vị trí điểm đầu M và điểm cuối N ( tức thị chỉ tùy theo khoảng cách d ):

 AMN = F.d = q.E.d                                  Đơn vị của AMN là Jun (J).

1 Jun là công của lực năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường 1 C/m2 thực hiện dịch rời năng lượng điện test 1Culông một khoảng cách là 1mét.

 • Lập tỷ số UMN  =  AMN/q  gọi là điện áp thân ái nhị điểm M,N nhập năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E. Do đó:   UMN = q.E.d/q = E.d
 • Cũng nhập năng lượng điện ngôi trường tê liệt, công của lực năng lượng điện ngôi trường thực hiện năng lượng điện test q dương dịch rời kể từ điểm M cho tới xa xăm vô nằm trong là AM¥, công của lực năng lượng điện ngôi trường thực hiện năng lượng điện test q dương dịch rời kể từ điểm N cho tới xa xăm vô nằm trong là AN¥. Vì vậy, AMN = AM¥ – AN¥
 • Lập tỷ số: AMN/q = AM¥ /q – AN¥/q. Đặt:
 • jM = AM¥ /q gọi là điện thế bên trên điểm M nhập năng lượng điện trường
 • jN = AN¥/q gọi là năng lượng điện thế bên trên điểm N nhập năng lượng điện trường
 • jM – jN gọi là hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm M,N. Điện áp thân ái nhị điểm nhập năng lượng điện ngôi trường là hiệu năng lượng điện thế thân ái nhị điểm tê liệt.
 • Từ những trình diễn phía trên, rất có thể nói:
  • Điện tích đứng yên tĩnh sẽ tạo nên đi ra một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh năng lượng điện tê liệt. Điện trường

      này tiếp tục dự trữ một tích điện và với năng lực sinh công  thực hiện mang lại năng lượng điện khác

      vận động nhập năng lượng điện ngôi trường. Điện thế bên trên từng điểm trongđiện ngôi trường đặc thù cho

      năng lực sinh công của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tê liệt. Giữa nhị điểm nhập năng lượng điện ngôi trường có

Xem thêm: Hoàn thành Đơn xin vào Đội (16 mẫu).

      sự  chênh nghiêng về năng lượng điện thế ( năng lượng điện áp ).

 • Ngựơc lại, nếu như với cùng 1 năng lượng điện áp đặt điều bên trên nhị điểm nhập hóa học năng lượng điện môi ( vật hóa học ) nào là tê liệt, thì sẽ tạo nên đi ra một năng lượng điện ngôi trường thân ái nhị điểm tê liệt, tức thị nhập hóa học năng lượng điện môi tê liệt đã

         tích trữ  một lượng năng lượng điện. Trong tình huống tê liệt trình bày rằng: Vật hóa học tiếp tục tích luỹ một

          năng lượng bên dưới dạng năng lượng điện ngôi trường.

 • Đơn vị của năng lượng điện thế:

Từ những mối quan hệ bên trên rút đi ra j = Q/d. Do tê liệt, đơn vị chức năng của năng lượng điện thế là Vôn (V). V = C/m Trong năng lượng điện trường thọ tự năng lượng điện 1Culông, bên trên điểm rời ra năng lượng điện tê liệt 1 mét, với năng lượng điện thế tự 1Vôn.

Điện ngôi trường tự năng lượng điện tạo nên càng rộng lớn thì năng lượng điện thế bên trên một điểm nhập năng lượng điện ngôi trường tê liệt càng rộng lớn. Điểm càng xa xăm nơi đặt của năng lượng điện với năng lượng điện thế càng nhỏ

 • Đơn vị của năng lượng điện áp:

Vì năng lượng điện áp là hiệu năng lượng điện vậy nên đơn vị chức năng của năng lượng điện áp cũng chính là Vôn (V). 1 Vôn là năng lượng điện áp thân ái nhị điểm xa nhau 1 mét nhập năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh 1C/1m2 sinh tự năng lượng điện 1 Culông.

Một khái niệm không giống của đơn vị chức năng độ mạnh năng lượng điện trường: Từ khái niệm đơn vị chức năng của năng lượng điện thế (V) tớ có: C/m2 = V/m

1V/m là độ mạnh năng lượng điện trường thọ tự năng lượng điện 1 Culông bên trên điểm cơ hội năng lượng điện đó 1mét

hinh 1.3

Hình 1.3a, 1.3b

 • Trên hình H1.3 a

Giả sử năng lượng điện Q dương đặt điều bên trên điểm O sinh đi ra điện trường xung xung quanh điểm tê liệt. Hai điểm M, N nhập điện trường trực tiếp mặt hàng với O.

                 Rõ ràng: EM > EN , jM > jN , UMN > 0

Chiều dương của năng lượng điện áp kể từ điểm với năng lượng điện thế cao M đến điểm với năng lượng điện thế thấp N . Chiều dương của năng lượng điện áp ùng chiều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Trong năng lượng điện ngôi trường này, điện tích q dương vận động kể từ điểm M tới điểm N (cùng chiều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường ), năng lượng điện q âm vận động kể từ điểm N tới điểm M ( trái chiều với độ mạnh năng lượng điện trường).

 • Trên hình H1.3 b

Giả sử năng lượng điện Q âm đặt điều bên trên điểm O sinh đi ra năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh điểm tê liệt. Hai điểm M, N nhập năng lượng điện ngôi trường trực tiếp mặt hàng với O.

Xem thêm: fe + h2so4 đặc nóng I Fe + H2SO4 → Fe2(SO4)3+ SO2 + H2O

                 Rõ ràng: EM > EN , jM < jN , UMN > 0

Chiều dương của năng lượng điện áp kể từ điểm với năng lượng điện thế cao N đến điểm với năng lượng điện thế thấp M . Chiều dương của năng lượng điện áp cùng chiều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Trong năng lượng điện ngôi trường này, điện tích q dương vận động kể từ điểm N tới điểm M (cùng chiều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường ), năng lượng điện q âm vận động kể từ điểm M tới điểm N ( trái chiều với độ mạnh năng lượng điện trường).

Vậy chiều dương của năng lượng điện áp luôn luôn nằm trong chiều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Điện tích dương vận động nằm trong chiều với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường, năng lượng điện âm thì ngược lại.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì? Có người khẽ nói (Miễn phí)

Dấu gạch ngang trong những câu sau dùng để làm gì? Có người khẽ nói: - Bẩm, dễ có khi đê vỡ! Ngài cau mặt, gắt rằng: - Mặc kệ! (Phạm Duy Tốn) A. Đánh dấu ranh giới giữa các vế của một câu ghép. B. Đặt ở giữa câu để đánh dấu bộ phận chú thích, giải thích trong câu. C. Đặt ở đầu dòng để đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật. D. Nối các từ nằm trong một liên danh.