There are many history books in our library. (Miễn phí)

Câu hỏi:

28/03/2020 13,909

Bạn đang xem: There are many history books in our library. (Miễn phí)

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

There are many __________ history books in our library.

A. American interesting old

B. interesting old American

Đáp án chủ yếu xác

C. old American interesting

D. interesting American old

Siêu phẩm 30 đề thi đua demo trung học phổ thông vương quốc 2024 bởi thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Chọn B

Tạm dịch: “Có thật nhiều cuốn sách cổ thú vị về lịch sử hào hùng nước Mỹ ở tủ sách của tất cả chúng ta.”

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

 If he hadn't wasted too much time, he __________ in his examination.   

A. wouldn't fail

B. won't fail

C. wouldn't have failed

D. would fail

Câu 2:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Up to tướng now, they have not made a __________ whether they will go or not.

A. decision

B. decisive

C. decidedly 

D. decide

Câu 3:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

Xem thêm: CT tính liên kết xích ma trong HCHC

A number of tourists is going to return the evaluation sườn distributed by the travel agent.

A. tourists 

B. is going to

C. distributed 

D. travel agent

Câu 4:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

Sarah and I __________ reserved the rooms in the same khách sạn. She was really surprised to tướng see me there.

A. deliberately

B.intentionally

C. coincidentally

D. practically

Câu 5:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the correct answer to tướng each of the following questions.

We should avoid __________ personal questions.

A. ask

B.to tướng going

C. asking

D. to tướng ask

Câu 6:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to tướng indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.

After teaching English in Vietnam for one year, Philip decided to buy a house and spending the rest of his life there.

A. teaching 

B. for 

C. to buy

D. spending 

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 8 unit 8 Skills 1

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Top các đề thi hay thi nhất bài Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi - Văn mẫu lớp 8

Bài văn mẫu lớp 8: Phân tích Nước Đại Việt ta - Nguyễn Trãi bao gồm tóm tắt nội dung chính, lập dàn ý phân tích, bố cục, giá trị nội dung, giá trị nghệ thuật cùng hoàn cảnh sáng tác, ra đời của tác phẩm và tiểu sử, quan điểm cùng sự nghiệp sáng tác phong cách nghệ thuật giúp các em học tốt môn ngữ văn 8.

Thế nào là vật liệu.

Thế nào là vật liệu - Tuyển chọn giải Sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 6 Chân trời sáng tạo hay, ngắn gọn giúp bạn làm bài tập trong SBT KHTN 6.