Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: Travelling in the future - Global Success

Unit 11: Travelling in the future (Di gửi vô tương lai) vô lịch trình Tiếng Anh 7 (bộ sách Global Success) khai quật về chủ thể những phương tiện đi lại dịch chuyển vô sau này và quyền lợi của bọn chúng.

Trong nội dung bài viết này, người sáng tác tiếp tục cung ứng đáp án và những câu vấn đáp tìm hiểu thêm, cùng theo với phân tích và lý giải cụ thể cho những bài xích tập luyện nằm trong unit này.

Bạn đang xem: Tiếng Anh lớp 7 Unit 11: Travelling in the future - Global Success

Getting Started

I hope we will have a hyperloop soon

1. Listen and read.

2. What are Ann and Minh talking about?

3. Read the conversation again and tick (✓) T (True) or F (False).

4. Find the words and phrases that describe the means of transport in the conversation and write them in the correct columns.

5. QUIZ What vehicle is this? Work in pairs. Discuss vĩ đại find out the vehicles in these sentences.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 Getting Started

A Closer Look 1

Vocabulary

1. Write the words or phrases under the correct pictures. Then listen, kiểm tra and repeat.

2. Write words or phrases from 1 in the correct columns.

3. Complete the sentences, using the words or phrases from the box.

Pronunciation

4. Listen vĩ đại the sentences and repeat. Pay attention vĩ đại the bold words.

5. Listen vĩ đại the sentences and repeat. How many stresses are there in each sentence?

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 1

A Closer Look 2

Grammar

1. Complete the sentences with will or won't.

2. Rearrange the words and phrases vĩ đại make sentences.

3. Use the correct khuông of the verbs in brackets vĩ đại complete the conversation.

4. Work in pairs. Look at the pictures and tell your partner if you will / won't travel by these means of transport. Give reason(s).

5. Replace the underlined phrases with possessive pronouns.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 A Closer Look 2

Communication

Everyday English

1. Listen and read the conversation. Pay attention vĩ đại the highlighted sentences.

2. Work in pairs. Make similar conversations about future travelling.

How wil children go vĩ đại school ?

3. Complete the conversation between Mark and Lan with the questions and answers from the box.

4. Work in pairs. Choose one means of transport below and make a similar conversation as in 3.

5. Work in groups. Choose one means of transport that you would lượt thích vĩ đại use vĩ đại travel vĩ đại school. Give reasons.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 Communication

Skills 1

Reading

Xem thêm: When I last saw him, he in London has lived is living was living (Miễn phí)

1. Work in pairs. Look at the picture and find the words or phrases vĩ đại describe it.

2. Read the passage and answer the question.

3. Read the passage again and complete the fact tệp tin with no more phàn nàn TWO words or a number.

Speaking

4. Work in pairs. Look at the fact tệp tin in 3 then ask and answer questions about it.

5. Work in groups. Discuss why Roadrunner's cars will or won't become popular in the near future. Report your reasons vĩ đại the class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 1

Skills 2

Listening

1. Circle the words or phrases that you think are used vĩ đại describe the future means of transport.

2. Listen vĩ đại a talk between Mr Ha and his students. How many means of transport are they talking about? Circle the correct answer.

3. Listen vĩ đại the talk again and complete each sentence with ONE word.

Writing

4. Work in pairs. Choose one future means of transport in 3 and tick (✓) the words and phrases that describe its advantages. Can you add more words and phrases?

5. Now write a paragraph of about 70 words about the advantages of the means of transport you've chosen. Start your writing as shown below.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 Skills 2

Looking back

Vocabulary

1. Write three adjectives or phrases vĩ đại describe each picture.

2. Complete the sentences with the words and phrases from the box.

Grammar

3. Find ONE mistake in each sentence and correct it.

4. Read the passage and put the verbs in brackets in the correct future khuông.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 Looking Back

Project

Our Future means of transport

1. Imagine a future means of transport you would lượt thích vĩ đại see in the future. Use these questions vĩ đại think about it:

2. Draw your means of transport.

3. Present it vĩ đại class.

Giải chi tiết: Tiếng Anh 7 Unit 11 Project

Trên đấy là toàn cỗ đáp án và phân tích và lý giải cụ thể bài xích tập luyện SGK Tiếng Anh 7 Unit 11: Travelling in the future. Thông qua quýt nội dung bài viết bên trên, Anh ngữ ZIM kỳ vọng rằng học viên tiếp tục mạnh mẽ và tự tin tiếp thu kiến thức chất lượng với môn Tiếng Anh 7 Global Success.

Ngoài đi ra, Anh ngữ ZIM hiện giờ đang tổ chức triển khai những khóa huấn luyện IELTS Junior với lịch trình được thi công dựa vào sự kết hợp của 4 khía cạnh: Ngôn ngữ - Tư duy - Kiến thức - Chiến lược, gom học viên trung học cơ sở đoạt được bài xích ganh đua IELTS, cải tiến và phát triển kỹ năng xã hội và mạnh mẽ và tự tin dùng giờ Anh.

Xem thêm: Vẽ tranh theo sách “Quyển sách em yêu”

Xem tiếp: Tiếng Anh 7 Unit 12 English-Speaking Countries


Học sinh được tương hỗ trả lời vướng mắc, trị bài xích tập luyện bên trên trình diễn đàn ZIM Helper bởi những Giảng viên trình độ đang được giảng dạy dỗ bên trên ZIM.

Tác giả: Tống Ngọc Mai

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Phân tích bài thơ “Thuật hứng” của Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi (1380-1442) là ngôi sao Khuê lấp lánh trên bầu trời Đại việt trong thế kỷ 15. “Quốc âm thi tập” và “Ức trai thi tập” là hai kiệt tác trong nền thơ ca Việt Nam. Riêng “Quốc âm thi tập” – là một tập thơ viết bằng chữ Nôm ra đời sớm …

Động mạch là những mạch máu.

Động mạch là những mạch máu - Tuyển chọn giải sách bài tập Khoa học tự nhiên lớp 7 Cánh diều hay, ngắn gọn giúp bạn làm bài tập trong SBT KHTN 7.