Giải Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

Bài 1 a

Video chỉ dẫn giải

Bạn đang xem: Giải Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

1. Listen and read.

(Nghe và phát âm.)

Shocking news

Duong: Did you watch the news last night?

Nick: No, I didn't. What's happened?

Duong: There was a typhoon in Nam Dinh Province.

Nick: What exactly is a typhoon? We don't get them in England.

Duong: It's a severe tropical storm.

Nick: Oh no! That's terrible! What time did it hit the area?

Duong: They said at about 10 a.m.

Nick: Was anyone injured?

Duong: Only a few minor injuries were reported. Most people had moved vĩ đại safe areas when the storm broke.

Nick: That's a relief. Did it cause any damage vĩ đại property?

Duong: It seems many houses and public buildings were destroyed or flooded, and thousands of people were left homeless.

Nick: That's awful! Despite all the modern technology available vĩ đại us, we're still helpless against natural disasters. How is the government helping the people there?

Duong: They've sent rescue workers vĩ đại miễn phí people who were trapped in flooded homes. Once the heavy rain stops, they'll start clearing up the debris. Medical supplies, food and rescue equipment have also been sent.

Nick: That's great! How about the people left without homes?

Duong: They've been taken vĩ đại a safe place where temporary accommodation will be provided for them.

a. Read the conversation again and fill the blank with no more than thở three words.

(Đọc bài xích đàm thoại đợt nữa và điền vô khu vực rỗng với không thực sự 3 kể từ.)

1. Nam Dinh Province was hit by a severe                         .

2. Only a few people were                        .

3. The storm caused extensive                         to property.

4. Rescue workers have freed those who were                         in flooded homes.

5. The government has sent rescue equipment, food, and                        .

6. People without homes will be provided with                        .

Phương pháp giải:

Dịch bài xích hội thoại:

Dương: quý khách tiếp tục coi thông tin tối qua quýt chưa?

Nick: Chưa. Chuyện gì xẩy ra vậy?

Dương: Có một cơn sốt nhiệt đới gió mùa ở tỉnh Tỉnh Nam Định.

Nick: Chính xác thì bão nhiệt đới gió mùa là gì? Tại Anh không tồn tại.

Dương: Nó là 1 cơn sốt vùng nhiệt đới gió mùa vô cùng nguy hiểm.

Nick: Ồ không! Thật xịn khiếp! Nó tiến công vô điểm cơ Khi nào?

Dương: Họ bảo rằng vào tầm 10 giờ sáng sủa.

Nick: Có ai bị thương không?

Dương: Chỉ mang trong mình 1 vài ba thương tích nhỏ được report. Hầu không còn người xem tiếp tục dịch rời cho tới những điểm đáng tin cậy Khi bão đổ xô.

Nick: Thật thoải mái. Nó có gây nên nên ngẫu nhiên thiệt kinh hoàng nào là mang đến gia tài không?

Dương: Nhiều căn nhà, tòa ngôi nhà công nằm trong nhịn nhường như bị đập diệt hoặc bị lụt lội và sản phẩm ngàn con người bị mất mặt ngôi nhà cửa ngõ.

Nick: Thật tệ! Mặc mặc dù toàn bộ technology tân tiến đã có sẵn xung quanh tao, tất cả chúng ta vẫn bất lực trước những thảm họa vạn vật thiên nhiên. nhà nước đang được gom những người dân dân ở cơ như vậy nào?

Dương: Họ tiếp tục cử team cứu nạn cho tới giải cứu giúp những người dân bị kẹt trong mỗi căn nhà bị lụt. Khi những trận mưa nặng nề phân tử tạm dừng, bọn họ tiếp tục chính thức lau chùi những miếng vụn. Việc hỗ trợ nó tế, đồ ăn thức uống và vũ trang cứu nạn đang rất được gửi cho tới.

Nick: Tuyệt! Vậy những người dân tuy nhiên không tồn tại ngôi nhà thì sao?

Dương: Họ được mang tới một điểm đáng tin cậy tuy nhiên khu vực ở trong thời điểm tạm thời sẽ tiến hành hỗ trợ mang đến bọn họ.

Lời giải chi tiết:

1. tropical storm

2. injured

3. damage

4. trapped

5. medical supplies

6. temporary accommodation

1. tropical storm: bão sức nóng đới

Nam Dinh province was hit by a severe tropical storm.

(Tỉnh Tỉnh Nam Định đã biết thành một cơn sốt nhiệt đới gió mùa tiến công vô.)

2. injured (adj): bị thương

Only a few people were injured.

(Chỉ vài ba người bị thương.)

3. damage (n): thiệt hại

The storm caused extensive damage to property.

(Cơn bão gây ra thiệt kinh hoàng ở diện rộng lớn về gia tài.)

4. trapped (adj): mắc kẹt

Rescue workers have freed those who were trapped in flooded homes.

(Lính cứu nạn tiếp tục giải hòa những người dân bị kẹt trong mỗi căn nhà bị lụt.)

5. medical supplies : thiết bị nó tế

The government has sent rescue equipment, food, and medical supplies.

(Chính phủ đã mang vũ trang cứu nạn, đồ ăn thức uống và vũ trang nó tế cho tới.)

6. temporary accommodation: nhà ở tạm thời thời

Poople without homes will be provided with temporary accommodation.

(Người tuy nhiên không tồn tại ngôi nhà sẽ tiến hành hỗ trợ khu vực ở trong thời điểm tạm thời.)

Bài 1 b

b. Responding vĩ đại news 

(Trả câu nói. thông tin.)

Nick uses the expression ‘That’s terrible!’ vĩ đại react vĩ đại the news of the tropical storm. Read the conversation again and find similar responses.

(Nick dùng trở thành ngữ “That’s terrible!" (Thật xịn khiếp!) nhằm phản xạ lại thông tin về bão nhiệt đới gió mùa. Đọc bài xích đàm thoại đợt nữa và lần câu vấn đáp tương tự động.)

Lời giải chi tiết:

Oh no!: Ồ không!

That’s relief!: Thật nhẹ nhàng nhõm!

That’s awful!: Thật tệ!

Bài 2 a

Video chỉ dẫn giải

2.a. Write the responses into the correct columns. Then listen, kiểm tra and repeat.

(Viết câu vấn đáp vô cột đúng chuẩn. Sau cơ nghe, đánh giá và tái diễn.)

Wow!

How terrible!

That's great!

How wonderful!

Oh dear!

Oh no!

That's a relief!

That's shocking!

That's awful!

That's awesome!

Responding vĩ đại good news

Responding vĩ đại bad news

-

-

-

-

-

Xem thêm: KOH + Cl2 → KCl + KClO + H2O | KOH ra KCl | KOH ra KClO | Cl2 ra KCl | Cl2 ra KClO.

-

Lời giải chi tiết:

Responding vĩ đại good news

(Đáp lại tin yêu tốt)

Responding vĩ đại bad news

(Đáp lại tin yêu xấu)

Wow! (Quào)

That’s great! (Thật tuyệt!)

That’s a relief!  (Thật nhẹ nhàng nhõm!)

How wonderful!  (Thật tuyệt vời!)

That’s awesome!  (Điều cơ thiệt tuyệt!)

 Oh dear! (Ôi trời!)

 That’s awful! (Thật tệ!)

 How terrible! (Thật tệ tệ!)

 Oh no! (Ôi không!)

That’s shocking!  (Thật sốc / chấn động!)

Bài 2 b

b. Match the sentences (1-6) vĩ đại the responses (a-f). Then practise the exchanges with a parrtner. 

(Nối câu với câu vấn đáp. Sau cơ thực hành thực tế trao thay đổi với những người chúng ta.)

1. Mary and Tom are getting married in July.

2. I managed vĩ đại pass the test!

3. Many people died in the  accident.

4. They have invented a  flying siêu xe.

5. Our house was destroyed  by the storm.

6. Hospitals have refused vĩ đại take in any more injured people.

a. Oh no!

b. How wonderful!

c. Wow!

d. That's a relief!

e. That's shocking!

f. That's awful!

Lời giải chi tiết:

- b: Mary and Tom are getting married in July. - How wonderful!

(Mary và Tom tiếp tục kết duyên vô mon 7. => Thật tuyệt vời!)

2 - d: I managed vĩ đại pass the test! - That's a relief!

(Tôi tiếp tục day trở băng qua kỳ thi đua. => Thật là nhẹ nhàng nhõm!)

3 - f: Many people died in the  accident. - That's awful!

(Nhiều người tiếp tục bị tiêu diệt vô tai nạn ngoài ý muốn. => Thật tệ!)

4 - c: They have invented a  flying siêu xe. - Wow!

(Họ tiếp tục phát minh sáng tạo đi ra một con xe cất cánh. => Chà!)

5 - a: Our house was destroyed  by the storm. - Oh no!

(Nhà Cửa Hàng chúng tôi đã biết thành đập diệt vì chưng cơn sốt. => Ôi không!)

6 - e: Hospitals have refused vĩ đại take in any more injured people. - That's shocking!

(Những cơ sở y tế tiếp tục kể từ chối nhận tăng người bị thương. => Thật chấn động!)

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

3. Match the natural disasters with the pictures. Then listen, kiểm tra your answers and repeat. Can you add more?

(Nối những thảm họa vạn vật thiên nhiên với hình hình ảnh. Sau cơ nghe, đánh giá câu vấn đáp của em và tái diễn. Em rất có thể thêm nữa không?)  

A. volcanic eruption

B. tornado

C. flood

D. forest fire

E. earthquake

F. tsunami

G. mudslide

H. drought

Lời giải chi tiết:

1 - C. flood (lũ lụt)

2 - D. forest fire (cháy rừng)

3 - F. tsunami (sóng thần)

4 - B. tornado (lốc xoáy)

5 - G. mudslide (lũ bùn)

6 - A. volcanal eruption (phun trào núi lửa)

7 - H. drought (khô hạn)

8 - E. earthquake (động đất)

Bài 4

Video chỉ dẫn giải

4. Work in pairs. Ask ans answer questions about common natural disaster in some areas in Viet Nam.

(Làm theo đuổi cặp. Hỏi và vấn đáp những thắc mắc về những thảm họa vạn vật thiên nhiên ở vài ba điểm ở VN.)

Example:

A: Which are the most common natural disasters in Thanh Hoa?

(Thảm họa vạn vật thiên nhiên nào là thông dụng nhất ở Thanh Hóa?)

B: Typhoons and floods.

(Bão nhiệt đới gió mùa và lũ lụt.)

A: How often tự they happen there?

(Chúng xẩy ra thông thường xuyên như vậy nào?)

B: Typhoons happen there about three or four times a year, and floods about twice a year.

(Bão nhiệt đới gió mùa xẩy ra ở cơ khoảng tầm 3-4 phen 1 năm và lũ lụt thì khoảng tầm gấp đôi một năm.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14.                  

15. 

16. 

17. 

18. 

Xem thêm: Al2O3 là oxit gì? Oxit nhôm có tác dụng gì?

19. 

20. 

21. 

BÀI VIẾT NỔI BẬT


Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm địa 11 bài 10: Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ( Kinh tế) P1

Dưới đây là câu hỏi và bài tập trắc nghiệm bài 9 Nhật Bản (Các ngành kinh tế và các vùng kinh tế) P2 . Phần này giúp học sinh ôn luyện kiến thức bài học trong chương trình Địa lí lớp 11. Với mỗi câu hỏi, các em hãy chọn đáp án của mình. Dưới cùng của bài trắc nghiệm, có phần xem kết quả để biết các đáp án. Hãy bắt đầu nào.