Cho hình thang ABCD (AB // CD). Kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C và đường thẳng vuông (Miễn phí)

Gọi O là phú điểm của AC và BD.

Cho hình thang ABCD (AB // CD). Kẻ đường thẳng liền mạch vuông góc với AC bên trên C và đường thẳng liền mạch vuông (ảnh 1)

Bạn đang xem: Cho hình thang ABCD (AB // CD). Kẻ đường thẳng vuông góc với AC tại C và đường thẳng vuông (Miễn phí)

Xét ∆DOE và ∆COE có:

ODE^=OCE^=90° (vì OD DE; OC CE)

EC = ED (giả thiết)

Cạnh OE chung

Do cơ ∆DOE = ∆COE (cạnh huyền – cạnh góc vuông).

Suy đi ra OC = OD (hai cạnh tương ứng).

Do cơ tam giác OCD cân nặng bên trên O nên C^1=D^1.

Vì ABCD là hình thang nên AB // CD suy đi ra A^1=C^1;  B^1=D^1 (cặp góc ví le trong).

Do cơ A^1=  B^1 (vì C^1=D^1).

Suy đi ra tam giác OAB cân nặng bên trên O nên OA = OB.

Xem thêm: Động cơ điện chuyển hóa ở năng thành điện năng

Xét ∆OAD và ∆OBC có:

OA = OB (chứng minh trên)

AOD^=BOC^ (hai góc đối đỉnh)

OC = OD (chứng minh trên)

Do cơ ∆OAD = ∆OBC (c.g.c)

Suy đi ra C^2=D^2 (hai góc tương ứng).

Ta với ADC^=D^1+D^2;  BCD^=C^1+C^2.

C^1=D^1 ;C^2=D^2 nên ADC^=BCD^.

Xem thêm: Tiếng Anh lớp 8 unit 8 Skills 1

Hình thang ABCD với ADC^=BCD^ nên ABCD là hình thang cân nặng.

Câu 2:

Hình thang cân nặng ABCD (AB // CD, AB < CD) với những đường thẳng liền mạch AD, BC hạn chế nhau bên trên I, những đường thẳng liền mạch AC, BD hạn chế nhau bên trên J. Chứng minh rằng đường thẳng liền mạch IJ là lối trung trực của đoạn trực tiếp AB.

BÀI VIẾT NỔI BẬT


SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S

SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.