FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O | FeS2 ra Fe(NO3)3

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O là phản xạ lão hóa khử. Bài ghi chép này hỗ trợ rất đầy đủ vấn đề về phương trình chất hóa học và được cân đối, ĐK những hóa học nhập cuộc phản xạ, hiện tượng lạ (nếu có), ... Mời chúng ta đón xem:

Phản ứng FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

Bạn đang xem: FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O | FeS2 ra Fe(NO3)3

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O | FeS2 đi ra Fe(NO3)3 (ảnh 1)

1. Phương trình phản xạ FeS2 tính năng HNO3

3FeS2 + 26HNO3→ 3Fe(NO3)3 + 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

2. Điều khiếu nại nhằm FeS2 + HNO3

Không có

3. Cân vì chưng phản xạ FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4+ NO + H2O

FeS2 + HNO3 → Fe(NO3)3 + H2SO4 + NO + H2O

a. Xác lăm le sự thay cho thay đổi số oxi hóa:

Fe+2 → Fe+3

S-2 → S+6

N+5→ N+2

(Viết số lão hóa này phía bên trên những nhân tố tương ứng)

b. Lập thăng vì chưng electron:

Fe+2 → Fe+3 + 1e

S-2 → S+6 + 8e

FeS → Fe+3 + S+6 + 9e

N+5 + 3e → 2N+2

→ Có 3FeS và 9NO.

c. Đặt những thông số tìm kiếm được nhập phản xạ và tính những thông số còn lại:

3FeS2 + 26HNO3 → 3Fe(NO3)3+ 6H2SO4 + 17NO + 7H2O

3. Cách tổ chức nhằm FeS2 + HNO3

Cho FeS2 tính năng với acid HNO3.

4. Hiện tượng phản xạ chất hóa học mang đến FeS2 tính năng với axit HNO3

Sau phản xạ xuất hiện tại khí ko color (NO) hóa nâu nhập bầu không khí.

5. Bản hóa học của những hóa học nhập cuộc phản ứng

5.1. Bản hóa học của FeS2 (Pirit sắt)

- Trong phản xạ bên trên FeS2 là hóa học khử.

- FeS2 thể hiện tại tính khử Lúc tính năng với hóa học oxi hoá mạnh như axit, O2.

5.2. Bản hóa học của HNO3 (Axit nitric)

- Trong phản xạ bên trên HNO3 là hóa học oxi hoá.

- HNO3 tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập phù hợp hóa học ko lên hoá trị tối đa.

6. tin tức Pirit Fe FeS2

6.1. Sắt FeS2

Pirit Fe là khoáng chất của Fe với công thức là FeS2. Có ánh kim và sắc vàng đồng kể từ nhạt nhẽo cho tới đậm đần. Khi va vấp đập nhập thép hoặc đá lửa, quặng pirit Fe dẫn đến những tia lửa.

Công thức phân tử: FeS2

Công thức cấu tạo: S-Fe-S.

6.2. Tính hóa học vật lí và nhận biết

Là hóa học rắn, với ánh kim, làm nên màu vàng đồng.

Không tan nội địa.

6.3. Tính Hóa chất FeS2

Mang đặc điểm chất hóa học của muối hạt.

Thể hiện tại tính khử Lúc tính năng với hóa học lão hóa mạnh:

Tác dụng với axit:

FeS2 + 8HNO3 → 2H2O + 2H2SO4 + 5NO + Fe(NO3)3

FeS2 + 2HCl → FeCl2 + H2S + S

Tác dụng với oxi:

4FeS2 + 11O2 → 2Fe2O3+ 8SO2

6.4. Ứng dụng của FeS2

- Phổ biến chuyển nhập dùng nhằm thực hiện hình thức tấn công lửa vì chưng bánh xe cộ trong số dạng súng cổ.

- Pyrit được dùng ở quy tế bào thương nghiệp nhập phát triển sulfur đioxit, với phần mềm trong số ngành công nghiệp như phát triển giấy má, axít sunfuric, tuy nhiên tầm quan trọng của những phần mềm này hiện giờ đang bị suy rời.

7. Tính Hóa chất của HNO3

- Axit nitric là 1 trong những hỗn hợp nitrat hydro với công thức chất hóa học HNO3 . Đây là 1 trong những axit khan, là 1 trong những monoaxit mạnh, với tính lão hóa mạnh hoàn toàn có thể nitrat hóa nhiều phù hợp hóa học vô sinh, với hằng số cân đối axit (pKa) = −2.

- Axit nitric là 1 trong những monoproton chỉ tồn tại một sự phân ly nên nhập hỗn hợp, nó bị năng lượng điện ly trọn vẹn trở thành những ion nitrat NO3− và một proton hydrat, hoặc thường hay gọi là ion hiđroni.

H3O+ HNO3 + H2O → H3O+ + NO3-

- Axit nitric với đặc điểm của một axit thông thường nên nó thực hiện quỳ tím gửi thanh lịch red color.

- Tác dụng với bazo, oxit bazo, muối hạt cacbonat tạo ra trở thành những muối hạt nitrat

2HNO3 + CuO → Cu(NO3)2 + H2O

2HNO3 + Mg(OH)2 → Mg(NO3)2 + 2H2O

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2

- Axit nitric tính năng với kim loại: Tác dụng với đa số những sắt kẽm kim loại trừ Au và Pt tạo ra trở thành muối hạt nitrat và nước .

Kim loại + HNO3 đặc → muối hạt nitrat + NO + H2O ( to)

Kim loại + HNO3 loãng → muối hạt nitrat + NO + H2O

Kim loại + HNO3 loãng lạnh lẽo → muối hạt nitrat + H2

Mg(rắn) + 2HNO3 loãng lạnh lẽo → Mg(NO3)2 + H2 (khí)

- Nhôm, Fe, crom thụ động với axit nitric quánh nguội vì thế lớp oxit sắt kẽm kim loại được dẫn đến đảm bảo an toàn bọn chúng không biến thành lão hóa tiếp.

- Tác dụng với phi kim (các nhân tố á kim, nước ngoài trừ silic và halogen) tạo ra trở thành nito dioxit nếu như là axit nitric quánh và oxit nito với axit loãng và nước, oxit của phi kim.

C + 4HNO3 đặc → 4NO2 + 2H2O + CO2

Phường + 5HNO3 đặc → 5NO2 + H2O + H3PO4

3C + 4HNO3 loãng → 3CO2 + 4NO + 2H2O

- Tác dụng với oxit bazo, bazo, muối hạt tuy nhiên sắt kẽm kim loại nhập phù hợp hóa học này ko lên hóa trị cao nhất:

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

FeCO3 + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O + CO2

- Tác dụng với phù hợp chất:

3H2S + 2HNO3 (>5%) → 3Skết tủa + 2NO + 4H2O

PbS + 8HNO3 đặc → PbSO4 kết tủa + 8NO2 + 4H2O

Ag3PO4 tan nhập HNO3, HgS ko tính năng với HNO3.

- Tác dụng với tương đối nhiều phù hợp hóa học hữu cơ: Axit nitric với kĩ năng phá huỷ bỏ nhiều phù hợp hóa học cơ học, nên tiếp tục rất rất nguy nan nếu như nhằm axit này xúc tiếp với khung hình người.

8. Câu căn vặn áp dụng liên quan

Câu 1. Cho những hóa học sau: FeS, FeS2, FeO, Fe2O3. Chất với nồng độ Fe lớn số 1.

A. FeS

B. FeS2

Xem thêm: Tính chất cơ bản của phân số, rút gọn phân số - Toán lớp 6

C. FeO

D. Fe2O3

Lời giải:

Câu 2. Cho 3,6 gam Mg tính năng không còn với hỗn hợp HNO3 (dư), sinh đi ra 2,24 lít khí X (sản phẩm khử có một không hai, đktc). Khí X là:

A. N2O5

B. NO

C. N2O

D. NO2

Lời giải:

Đáp án: B

Ta có:

nMg= 3,624 = 0,3 mol

nX = 2,2422,4 =0,1 mol

Mg0 → Mg+2 +2e

0,15 → 0,3

N+5 + (5 - n) e → N+n

0,3 → 0,1

=> 0,1 (5-n) = 0,3 => n = 2 => NO

Câu 3. Cho 13,7 g lếu láo phù hợp nhị sắt kẽm kim loại Al và Fe nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được 26,88 lit khí NO (đktc) có một không hai. Khối lượng (g) của Al và Fe nhập lếu láo phù hợp đầu là:

A. 2,7; 11

B. 8,1; 5,6

C. 5,6; 8,1

D. 11; 2,7

Lời giải:

Câu 4. Dãy sắt kẽm kim loại này sau đây ko phản xạ với axit HNO3 quánh nguội?

A. Cu, Fe, Ag

B. Cu, Fe, Cr

C. Cr, Fe, Al

D. Fe, Cr, Ag

Lời giải:

Đáp án: C

Al, Fe, Cr là những sắt kẽm kim loại bị thụ động với HNO3 quánh nguội

Câu 5. Dãy hóa học này sau đây bao gồm những hóa học một vừa hai phải với tính lão hóa một vừa hai phải với tính khử?

A. SO2, O3, hỗn hợp H2SO4(loãng)

B. SO2 , Cl2, F2

C. O2, SO2, Cl2

D. Cl2, SO2, Br2

Lời giải:

Câu 6. Cho m (g) lếu láo phù hợp Fe và Cu tính năng không còn với 100 ml hỗn hợp HNO3 2,4 M với nung rét chiếm được hỗn hợp A và một khí gray clolor đỏ lòe. Cô cạn hỗn hợp A chiếm được 10,48 g lếu láo phù hợp 2 muối hạt khan. Giá trị của m (g)?

A. 3,04 gam

B. 6,08 gam

C. 1,52 gam

D. 4,56 gam

Lời giải:

Đáp án: A

nHNO3 = 0,1.2,4 = 0,24 mol;

2H+ + NO3- + e → NO2 + H2O

nNO3- tạo muối = 0,12 mol

mmuối = m + mNO3- = m + 0,12.62 ⇒ m = 10,48 – 7,44 = 3,04 gam

Câu 7. Hòa tan trọn vẹn hh X bao gồm 8,1 gam Al và 29,25 gam Zn vì chưng dd HNO3 12,6% (vừa đủ) chiếm được V lit N2O (đktc, khí duy nhất) và hỗn hợp Y chứa chấp 154,95 gam muối hạt tan. Giá trị của V là

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Đáp án: B

mAl(NO3)3 = 8,1.21327 = 63,9 gam; mZn(NO3)3 = 29,25.18965= 85,05 gam

my = mAl(NO3)3 + mZn(NO3)2 + mNH4NO3 ⇒ mNH4NO3 = 6 gam ⇒ nNH4NO3 = 0,075 mol

nN2O = 0,3.3+0,45.2-0,075.88 = 0,15 mol ⇒ V = 0,15.22,4 = 3,36 lít

Câu 8. Hòa tan 38,4 gam Cu nhập hỗn hợp HNO3 loãng dư, chiếm được V lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V:

A. 2,24 lít

B. 3,36 lít

C. 8,96 lít

D. 6,72 lít

Lời giải:

Đáp án: C

Sử dụng bảo toàn e: nNO = 38,464 . 23= 0,4 mol ⇒ V = 0,4.22,4 = 8,96 lít

Câu 9. Nhiệt phân trọn vẹn Fe(NO3)2 nhập bầu không khí người tao chiếm được thành phầm gồm

A. FeO, NO2, O2.

B. Fe2O3, NO2.

C. Fe, NO2, O2.

D. Fe2O3 ,NO2 ,O2.

Lời giải:

Đáp án: D

Phương trình phản ứng

4Fe(NO3)2 \overset{t^{o} }{\rightarrow} 2Fe2O3 + 8NO2+ O2

Câu 10. Nhận lăm le này tại đây ko đúng?

A. Axit nitric phản xạ với toàn bộ bazơ.

B. Axit nitric (loãng, quánh, nóng) phản xạ với đa số sắt kẽm kim loại trừ Au, Pt.

Xem thêm: Giải Getting Started Unit 9 SGK Tiếng Anh 8 mới

C. toàn bộ những muối hạt amoni Lúc sức nóng phân đều tạo ra khí amoniac.

D. Hỗn phù hợp muối hạt nitrat và phù hợp hóa học cơ học rét chảy hoàn toàn có thể bốc cháy.

Lời giải:

BÀI VIẾT NỔI BẬT


SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S

SO2 + H2S → S + H2O | SO2 ra S - Tổng hợp toàn bộ phương trình hóa học, phản ứng hóa học có đủ điều kiện phản ứng và đã cân bằng của tất cả các đơn chất, hợp chất hóa học trong chương trình hóa học cấp 2, 3 giúp bạn học tốt môn hóa hơn.