Các trường đại học tư thục Mỹ

10 trường đại học tư thục đắt nhất nước Mỹ
Hầu hết học phí các trường dao động quanh mức 44.000 USD, đi cùng với đó là cơ sở vật chất, hiệu quả...